image banner
Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.
Sáng ngày 11/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ  năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết  - PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng PBGDPL huyện; Đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên  pháp luật huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ; Công chức Tư phápTuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn.
Anh-tin-bai

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Bá Thiệu, trưởng phòng PBGDPL, sở tư pháp truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật gồm: Kỹ năng xây dựng đề cương, bài tuyên truyền, phố biến pháp luật ; những vấn đề cơ bản kiến thức pháp luật trong các linh vực có liên quan đến đời sống của người dân... Trong đó, tập trung một số kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, như: Kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng khôi phục và tăng cường sự chú ý và kỹ năng triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật...

Anh-tin-bai

Thông qua hội nghị, nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, đội ngũ người làm công tác liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./.

Ngọc Mai

Trung tâm VHTT&TT Nghi Lộc

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • NGHI YÊN KHỞI ĐỘNG DU LỊCH HÈ 2023
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com