image banner
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Dương Đình Chỉnh

Bí thư

3.611.666

0913.513809

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực

3.615.534

0912.921.325

3

Lê Văn Dũng

Phó Bí thư

3.615.534

0912.414.024

4

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư

3.614.888

0917.755.567

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đăng Đức

Chánh Văn phòng

3.613.493

0912.592.501

 

Nguyễn Trung Dũng

Phó Chánh VP

 

0912937117

2

Lê Nam

Phó Chánh VP

3.861.850

0948.587.498

3

Văn thư

 

3.861.154

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Ngọc Biên

Trưởng ban

3.613.223

0987.023.234

2

Đinh Thị Hạnh

Phó ban

 

0943032373

 3Nguyễn Sỹ Tuấn Phó ban  0979483789

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

2

Nguyễn Tiến Cường

Trưởng ban

3.613.222

0912.590.640

3

Nguyễn Cảnh Thi

Phó Trưởng ban

 

0983.851.966

4

Nguyễn Đình Nam

Phó Trưởng ban

 

0912.834.919

 


 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Bùi Quang Vinh

Chủ nhiệm

3.861.709

0912.094.721

2

Đinh Thanh Trang

Phó chủ nhiệm

3.861.408

0913.059.421

 

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Nam

Trưởng ban

3.611.541

0912.883.056

2

Đồng Bính Định

Phó ban

 

0949.830.678

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Tiến Cường

 

 

0912.590.640

2

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Giám đốc

3.861.380

0989.857.917

 


THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch

 

0912.921.325

3

Lê Thị Hiền

Phó Chủ tịch

3.796.757

0387.795.488

4

Lê Văn Lộc

Trưởng ban KT-XH

 

0916.767.078

5

Lê Thùy Dương

Trưởng ban Pháp chế

 

0982.127.275

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

3.614.888

0917.755.567

3

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch

3.861.225

0947.228.871

4

Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch

3.614.065

0917.868.269

2

Nguyễn Bá Điệp

Phó Chủ tịch

3.613.567

0912.516.524

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1.

Đinh Thế Tài

Chánh Văn phòng

3.613.868

0914.686.189

2.

Trần Văn Hải

Phó Chánh VP

 

0916.051.188

3.

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chánh VP

 

0976.356.965

4.

Nguyễn Huy Hội

Văn thư

3.861.284

0913.061.649

5.

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

Ban tiếp công dân

 

3.613.613

0988.326.534

6.

Cao Thị Hồng Phương

Chuyên viên

Bộ phận TN&TKQ

 

0975.28.99.44

0941.170.898

7.

Máy Fax

 

3.861.152

 

 

                                           


PHÒNG NỘI VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

3.796.757

0912.587.778

2

Nguyễn Công Ánh

Phó phòng

3.611.297

0912.414.085

 3Nguyễn Thanh Tâm Phó phòng  0982074835

 

PHÒNG TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Thành

Trưởng phòng

3.615.061

0983.424.306

2

Nguyễn Văn Vinh

Phó phòng

3.796.546

0912.226.135

 

THANH TRA HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

Chánh Thanh tra

3.611.296

 

2

Nguyễn Thị Hợi

Phó Chánh T. Tra

 

0919.730.788

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

2

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

 

0919.529.035

3

Nguyễn Hoàng Lộc

Phó Trưởng phòng

 

0913.829.737

 


PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trương Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng

3.611.055

0919.627.809

2

Phùng Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng

3.611.055

0913357717

 

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Thi

Trưởng phòng

3.861.546

0948.089.567

2

 

Phó Trưởng phòng

 

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Nguyên Hòa

Trưởng phòng

3.861.224

0912.385.795

3

Trần Trung Thao

Phó Trưởng phòng

 

0915.872.468

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Văn Lương

Trưởng phòng

3.861.366

0987.936.530

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng

 

0912.256.545

3

Nguyễn Thị Lộc

Phó Trưởng phòng

 

0913.031.909

 


PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hùng

Trưởng phòng

3.614.741

0911.638.777

2

Nguyễn Đình Dương

Phó Trưởng phòng

 

0944.040.609

 

PHÒNG Y TẾ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Mai Văn Công

Trưởng phòng

3.615.633

0852.628.783

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thông

Trưởng phòng

3.861.207

0989.898.507

2

Nguyễn Đình Trung

Phó phòng

 

0912.627.035

3

Nguyễn Thị Nhung An

Phó phòng

3.614.283

0986.240.129

4

Nguyễn Đình Thọ

Phó phòng

 

0987.019.272

5

Văn thư

 

3.611.004

 

 

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Mai Hồng Lê

Giám đốc

3.796.468

0918.198.333

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Đức

Giám đốc

 

0919.527.726

2

Trần Viết Cảnh

Phó giám đốc

3.614.668

0983.848.983

3

 

Phó giám đốc

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Võ Vỹ

Chi cục trưởng

3.861.220

0915.416.451

2

Vũ Thị Thu Hà

Chi cục phó

 

0983.033.687

 

CÔNG AN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Đức Dũng

Trưởng công an

3 611 799

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng CA

3 861 444

0911.229.222

3

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng CA

 

0945.330.303

4

Nguyễn Thành Nhân

Phó Trưởng CA

 

0904.657.879

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng CA

 

0913.385.546

6

Thái Văn Khoa

Phó Trưởng CA

 

0915001379

7

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Trưởng CA

 

0912163588

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Chí Quân

Chính trị viên

 

0915.207.377

2

Nguyễn Thanh Tùng

Chỉ huy trưởng

3.613.276

0982.022.776

3

Đinh Thanh Minh

Tham mưu trưởng

3.611.904

0974.715.430

4

Trực Ban

 

3.861.158

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đào Nguyên

Viện trưởng

3.861.986

0912.114.386

2

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện trưởng

 

0912.884.569

3

Nguyễn Chí Cường

Phó Viện trưởng

 

0902.050.222

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Khắc Chiến

Chánh án

3.920.468

0912.555.497

2

Vũ Đức Thúy

Phó Chánh án

3.861.184

0904.479.502

3

Lê Thị Huyền

Phó Chánh án

 

0917.137.375

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Văn Ngọc

Chi cục trưởng

3.613.472

01234.897.259

2

Hoàng Quốc Dũng

Phó Chi cục trưởng

 

0915.412.556

 

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC VINH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Việt Hùng

Chi cục trưởng

3.861.867

0976.886.889

2

Trịnh Xuân Ngũ

Phó Chi cục trưởng

3.861.869

0912.305.518

3

Phạm Văn Hởi

Phó Chi cục trưởng

3.796.591

0989.151.309

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc

3.861.172

0919.225.777

2

Phạm Huy Toàn

Phó giám đốc

3.615.566

0912.883.090

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Lương

Giám đốc

3.796.898

0912.044.239

2

Nguyễn Văn Tùng

Phó giám đốc

3.861.294

0988.512.333

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO-TRUYỀN THÔNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Thanh Phương

Giám đốc

3.861.204

0983.573.635

2

Hoàng Hải Quang

Phó Giám đốc

3.861.211

0913.034.248

3

Nguyễn Khắc Chất

Phó Giám đốc

3.796.873

0943030616

4

Nguyễn Văn Lê

Phó giám đốc

 

0904.993.223

5

Nguyễn Thị Mai

Phó Giám đốc

 

0915.050.987

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Thắng

Giám đốc

3.615.789

0983.295.007

2

Lê Doãn Hùng

Phó Giám đốc

 

0986.951.579

0912.396.569

3

Trần Thị Kim Chung

Phó Giám đốc

3.861.167

0911.176.128

4

Phòng hành chính

 

3.614.111

 

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Nam

Chủ tịch

3.861.522

0912.883.056

3

Đậu Khắc Thân

Phó Chủ tịch

 

0914.445.238

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phan Văn Sâm

Chủ tịch

3.861.698

0913.047.972

2

Hoàng T. Hải Thanh

Phó Chủ tịch

 

083.809.5751

 

ĐOÀN TNCS HCM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đức Lộc

Phó Bí thư

 

0912.627.636

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó Bí thư

 

0978.627.400

3

Nguyễn Khánh Hưng

Phó Bí thư

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Viết Dũng

Chủ tịch

3.861.475

0912.363.695

2

Nguyễn Xuân Vinh

Phó Chủ tịch

 

0977.611.158

3

Hoàng Thị Tâm Bình

Phó Chủ tịch

 

0373.643.346

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch

3.611.054

0982.056.320

2

Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Chủ tịch

 

0913.099.350

3

Đặng Bá Lĩnh

Phó Chủ tịch

 

0973.646.709

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Xuân

Chủ tịch

3.861.539

0982.009.980

2

Lê Thị Khánh Ly

Phó Chủ tịch

 

0943033849

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Chủ tịch

 

0943.97.87.87

2

Nguyễn Thị Giang

Phó Chủ tịch

  0989.689.606


 

HỘI NGƯỜI MÙ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thơ

Chủ tịch

3.861.510

0977.927.907

2

Nguyễn Duy Tùng

Phó Chủ tịch

 

0356.789.123

 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Giao

Chủ tịch

3.861.225

0989.662.994

2

Phạm Đình Thuận

Phó Chủ tịch

3.614.228

0914.401.305

3

Bùi Quang Hùng

Phó Chủ tịch

 

 

 

 


TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lưu Văn Hạnh

Giám đốc

3.861.119

0912.462.999

2

Võ Quang Vinh

Phó Giám đốc

3.861.209

0913.055.573

3

Trần Văn Hiệp

Phó Giám đốc

 

0912.574.502

BƯU ĐIỆN NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Thân

Giám đốc

3.861.121

0888.356.999

2

Nguyễn Viết Trường

Phó Giám đốc

 

0888.565.777

 

 

ĐIỆN LỰC NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Bá Trung

Trưởng chi nhánh

 

0968.65.68.68

2

Cao Xuân Hoàng

Phó Chi nhánh

 

0962.006.179

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Chi nhánh

 

0968.752.999

4

Trực ban

 

8.921.868

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTKT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Xuân Hồng

Giám đốc

3.611.848

0917.303.919

2

Lương Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

0948.247.368

 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Ân

Hiệu trưởng

6.553.567

0915.407.408

2

Đặng Viết Cường

Hiệu phó

 

0983.103.858

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY TRINH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Thị Kim Liên

Hiệu trưởng

3.614.037

0985.522.203

2

Phạm Trường Giang

Hiệu Phó

 

0914.377.387

3

Đặng Thái Bình

Hiệu phó

 

0912.257.831

4

Phạm Đức Hùng

Hiệu phó

 

0913.458.219

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Khắc Bình

Hiệu trưởng

3.612.772

0946.253.550

2

Đặng Quốc Chi

Hiệu phó

 

0986.790.655

3

Cao Đức Tài

Hiệu phó

 

0982.870.555

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thanh Hoa

Hiệu trưởng

3.860.979

0987.099.459

2

Nguyễn Công Trị

Hiệu phó

 

0989.136.454

3

Hoàng Kim Thạch

Hiệu phó

 

0989.243.623

 


TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Phương

Hiệu trưởng

 

0913.797.838

2

Nguyễn T. Thanh Nhàn

Hiệu phó

 

0395.821.922

3

Phùng Quốc Hưng

Hiệu phó

 

0838.182.666

4

Võ Thị Thanh Tâm

Hiệu phó

 

0942.896.886

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 5

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Đình Kỳ

Hiệu trưởng

0238.612.027

0918.307.313

2

Đặng Khắc Bình

Hiệu phó

 

0916.379.828

3

Nguyễn Ánh Dương

Hiệu phó

 

0914.908.228

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỨC TỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Vân

Hiệu trưởng

3.861.418

0945.543.344

3

Nguyễn Đức Sơn

Hiệu phó

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Lịch làm việc
Thông báo
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • NGHI YÊN KHỞI ĐỘNG DU LỊCH HÈ 2023
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 655
  • Trong tuần: 7 220
  • Trong tháng: 30 706
  • Tất cả: 446827
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com