image banner
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghi Lộc triển khai hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ năm 2023.

 Trong thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Nghi Lộc đã tích cực  triển khai văn bản số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/05/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn sắp xếp,  lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

    Sau khi được NHCS huyện Nghi Lộc  tổ chức tập huấn hướng dẫn sắp xếp hồ sơ cho Hội uỷ thác và các tổ TK&VV, Ban Thường Vụ các tổ chức Hội của 29 xã trên địa bàn huyện đã tổ chức sắp xếp hồ sơ theo hướng dẫn. Đồng thời Ban thường vụ Hội cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ TK&VV do Hội quản lý tổ chức thực hiện, Ngân hàng và các tổ chức hội trực tiếp hướng dẫn các hội, tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ theo mẫu mới, công tác hoạt động thời gian qua của tổ. Qua kiểm tra và hướng dẫn nhìn chung các tổ đã thực hiện tố các khâu uỷ thác vốn NHCS, công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ sổ sách đầy đủ, có thứ tự, ghi chép theo dõi trên sổ sách cơ bản đúng theo quy định. Bà Bùi Thị Kim Thao, Chủ tịch hội phụ nữ xã Nghi Mỹ cho biết thêm :  Với sự nhanh chóng triển khai hướng dẫn thực hiện văn bản của NHCSXH huyện, cũng như sự vào cuộc nghiêm túc trong tổ chức thực hiện của Hội LHPN xã , đến nay cơ bản công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ sổ sách của Hội LHPN và các tổ TK&VV do Hội quản lý đã được sắp xếp lưu trữ một cách thống nhất, đầy đủ và có khoa học. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cũng như dễ dàng trong công tác lưu trữ và thuận tiện cho việc phục vụ các đoàn kiểm tra của NHCS và Hội cấp trên.

Anh-tin-bai

 

    Để triển khai công tác sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện đảm bảo thống nhất, đúng quy định, kịp thời, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nghi Lộc tổ chức triển khai Kế hoạch sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai, Phòng đã Phối hợp với Hội đoàn thể huyện phổ biến, quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp, cách thực triển khai việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Hướng dẫn Hội, đoàn thể cấp xã lữa chọn mẫu văn phòng phẩm, phục vụ sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của Hội, đoàn thể cấp xã, Tổ TK&VV. Cùng với đó, phân công cán bộ hướng dẫn, giám sát việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của Hội, đoàn thể cấp huyện.  Đến ngày 15/09 /2023, PGD NHCSXH Nghi Lộc  đã triển khai tại 25/29 xã, thị trấn đã hoàn thành việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của các Tổ TK&VV và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.  

    Ông Nguyễn Việt Hà giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghi Lộc cho biết thêm:  Nhằm triển khai thực hiện tốt Văn bản 3920/NHCS-TDNN ngày 10/05/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH. PGD NHCSXH huyện  đã phối hợp với tổ chức Chính trị - xã hội cùng cấp triển khai việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ theo hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện. Phân công cán bộ Tín dụng theo dõi địa bàn cấp xã phối hợp với tổ chức Chính trị - xã hội cấp xã hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của các Tổ TK&VV và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.  

Anh-tin-bai

     Việc thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn huyện Nghi Lộc  sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác hoạt động của tổ TK&VV, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV trong thời gian tới.

 Trần Hoa

Trung tâm VHTT và TT Nghi Lộc

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com