image banner
Nghi Lộc đưa chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù vào cuộc sống.

Ngày 1/10, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, người từng lầm lỗi đã chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để làm ăn, ổn định cuộc sống, thể hiện chủ trương, đường lối, chính sách nhân văn, nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người lầm lỗi, người đã có quá khứ phạm tội. Để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Thành phố, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Nghi Lộc  đã ban hành Công văn triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.   

Anh-tin-bai

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đó là: cá nhân người chấp hành xong án phạt tù, gồm người chấp hành xong thời hạn bản án và người được đặc xá có nhu cầu vay vốn. Để được vay vốn, họ phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật; không tham gia các tệ nạn xã hội và được Công an, UBND cấp xã xác nhận, lập danh sách gửi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện . Mức vốn vay đối với cá nhân người chấp hành xong án phạt tù tuỳ theo mục đích vay: Cho vay để đào tạo nghề, học nghề: Tối đa 4 triệu/tháng/người; cho vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Tối đa là 100 triệu đồng/người.

Nhóm thứ hai là các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Nhóm này phải thỏa mãn điều kiện là: được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù; có phương án vay vốn và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải cam kết sử dụng thường xuyên tối thiểu 10% số lao động là người chấp hành xong án phạt tù; trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù hoặc sử dụng không đủ số lượng lao động là người chấp hành xong án phạt tù thì cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm hoàn trả hoặc không được tiếp cận nguồn vốn vay. Mức vốn vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.Lãi suất chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Nguồn vốn tín dụng này sẽ là động lực quan trọng tạo việc làm những người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Anh-tin-bai

Để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Nghi Lôc đã phối hợp  Công an huyện , chi cục Thi hành án dân sự huyện tuyên truyền về chương trình cho vay đến các đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không mắc tệ nạn xã hội, có nhu cầu vay vốn tạo việc làm ổn định tái hòa nhập cộng đồng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghi Lộc  tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn học nghề, tạo việc làm để tái hòa nhập cộng đồng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc  phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc  trong việc cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù đi học nghề và có nhu cầu về vốn để chi phí học tập. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc  chủ trì, phối hợp với phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai cho vay kịp thời, đúng quy định đối với người chấp hành xong án phạt tù, đối tượng là: Người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án dân sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật xã.

Trần Hoa

Trung tâm VHTT và TT Nghi Lôc

TIN MỚI
BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • NGHI LỘC GIỚI THIỆU DI SẢN
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com