image banner
Đoàn giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giám sát việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với xã Nghi Văn.
Sáng ngày 20/6, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì đã đi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, đồng chí phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Nghi Văn.

Báo cáo kết quả 2,5 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Thường trực Đảng uỷ xã Nghi Văn trình bày nêu rõ: ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nghi Văn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghi Văn đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai đến đảng viên trong đảng bộ. 

Anh-tin-bai

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xã đã ban hành 23 văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra thành những nhiệm vụ cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện. Đến nay, Đảng bộ xã Nghi Văn  có 26/38 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra và đang tiếp tục phát động xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Anh-tin-bai

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và gợi mở các giải pháp để Đảng ủy xã Nghi Văn thực hiện tốt trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Phó Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Nghi Văn. Đồng thời đề nghị, thời gian tới Đảng ủy xã Nghi Văn tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Anh-tin-bai

Trong đó, tập trung kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian tới; Quan tâm rà lại một số chỉ tiêu để nâng lên cho phù hợp với xu thế chung của huyện; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt công tác cải cách hành chính; Chọn những việc trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở kết quả của buổi làm việc, đoàn giám sát sẽ tổng hợp vào báo cáo chung nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các Nghị
quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay của huyện Nghi Lộc./.

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com