image banner
Kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng luôn được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện  Nghi Lộc quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban đại diện xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng.  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Nghi Lộc  đã xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra của Ban đại diện được chú trọng theo hướng chiều sâu, thực sự chất lượng. Tập trung kiểm tra, giám sát về vai trò, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn của chính quyền, Ban Giảm nghèo cấp xã; kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao hoạt động ủy thác của các tổ chức Hội cấp xã; kiểm tra hoạt động tại một số tổ  tiết kiệm và vay vốn  và vai trò trách nhiệm của Trưởng xóm.

Anh-tin-bai

Đến nay, các thành viên Ban đại diện cấp huyện kiểm tra 07 xã,  28 lượt tổ với 105  hộ, thành viên Ban đại diện là chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra 51 lượt tổ với 280 hộ, đạt 44% kế hoạch năm.  .

Các nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Ban đại diện, vai trò của Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện, hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, tình hình sử dụng vốn của hộ vay; nắm bắt những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị tại cơ sở. Kết thúc các đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đều  ban hành thông báo kết luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị được kiểm tra, đưa ra kiến nghị để đơn vị khắc phục và thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.

Qua kiểm tra cho thấy: cơ bản các đơn vị đã nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành; thực hiện cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn theo quy định được chú trọng. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghi Lộc  thường xuyên tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Phân công lãnh đạo trực tiếp tham gia giao dịch, kiểm tra, giám sát 100% các phiên giao dịch tại các điểm giao dịch xã. Kiểm tra, kiểm soát đầy đủ các bộ hồ sơ cho vay đảm bảo đầy đủ các yếu tố pháp lý trước khi phê duyệt giải ngân. Kiểm soát chứng từ kế toán hàng ngày đảm bảo đầy đủ các yếu tố pháp lý trước khi đóng chứng từ đưa vào lưu trữ. Kiểm tra lại toàn bộ các loại sổ sách theo dõi và lưu trữ tại các tổ nghiệp vụ; chỉ đạo khắc phục kịp thời những thiếu sót trong quá trình kiểm tra, giám sát...

Anh-tin-bai

 

Ông  Nguyễn Việt Hà , Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghi Lộc cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở đảm bảo đúng quy định, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Các tổ kiểm tra cũng chỉ ra hạn chế ở một số hội đoàn thể cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn  chưa chấp hành tốt về hoạt động ủy thác, công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan chưa đầy đủ, để nợ quá hạn phát sinh, lãi tồn đọng cao, huy động tiền gửi đạt thấp... Qua đó, có kiến nghị, chỉ đạo đơn vị được kiểm tra có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt động tín dụng tại các xã trong huyện được nâng lên. Các nguồn vốn vay đã thực hiện hiệu quả, đúng mục đích. Đặc biệt chương trình cho vay giảm nghèo đã phát huy được nguồn vốn giúp người dân thoát nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tổng dư nợ đến ngày 30/4 Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghi Lộc hơn 571 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch giao, với 13.735 khách hàng được vay vốn, dư nợ bình quân đạt 41,6 triệu đồng/hộ. Dư nợ quá hạn 252 triệu đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, không có dư nợ khoanh và nợ xâm tiêu, chiếm dụng; doanh số thu nợ  đạt 30,764 tỷ đồng; số dư tiết kiệm thông qua tổ vay vốn là 39,542 tỷ đồng.   

 

Để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Nghi Lộc  tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay, định hướng người dân đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, đóng góp vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

 Trần Hoa

 Trung tâm VHTT và TT Nghi Lôc

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • NGHI YÊN KHỞI ĐỘNG DU LỊCH HÈ 2023
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com