image banner
NGHI LỘC QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI TƯ DUY TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đến cuối năm 2020, 28/28 xã của huyện Nghi Lộc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các tiêu chí ở cấp huyện cũng đã cơ bản hoàn thiện để đề nghị Trung ương thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩnnông thôn mới. Đây là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện trong 10 suốt năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ. Bước sang năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Lộc đang đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu mới. Theo Nghị quyết Đại hội, Nghi Lộc phấn đấu đến năm 2025, có 2/3 số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và từ 02 - 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được các mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền Nghi Lộc xác định một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để thay đổi tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới.


Thứ nhất, cần phải nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, lâu dài, không dừng lại của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớn nhân dân. 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không có nghĩa là mọi việc đã xong xuôi, hoàn thiện. Cả 28/28 xã đều đã xác định mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, qua rà soát, đến cuối năm 2020, bình quân mỗi xã mới chỉ đạt ở mức 6,75/15 tiêu chí (bằng 45%). Riêng trong năm 2021, toàn huyện phấn đấu tăng thêm bình quân 4,3 tiêu chí trên một xã để bình quân chung đạt mức 11,18 tiêu chí (bằng 78,7%). Bên cạnh đó, có 11/28 xã trong tốp đầu của huyện đạt chuẩn nông thôn mới (từ 2016 về trước), một số tiêu chí trước đây ở mức thấp hơn, nhiều tiêu chí cũng đã xuống cấp nên phải rà soát và hoàn thiện. Như vậy, có thể thấy rằng, còn rất nhiều nội dung công việc mà các địa phương cần phải nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.


Thứ hai, cùng với việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng cần hết sức quan tâm nâng cao hiệu quả sản xuất ở nông thôn để nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân. Điểm hạn chế của nhiều xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc hiện nay là cách thức sản xuất của người dân chưa theo kịp với xu thế phát triển chung; hầu hết các hợp tác xã hoạt động chưa có hiệu quả; các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển chậm; các hình thức liên kết trong sản xuất kinh hầu như rất ít và rời rạc. Tình trạng phổ biến của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn là manh mún, nhỏ lẻ và lạc hậu. Trong khi đó, theo yêu cầu của nông thôn mới nâng cao thì phải mỗi xã phải có ít nhất 02 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và 02 mô hình liên kết sản xuất bền vững. Để làm được điều đó, cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, cần quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát huy lợi thế của từng địa phương và nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất cho người dân. Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác trên địa bàn huyện để các hợp tác xã đảm nhận được đầu vào của sản xuất và đầu ra cho nông sản. Khuyến khích việc dồn điền, đổi thửa để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp. Chú trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào suất để đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình quả kinh tế có hiệu quả và giá trị thu nhập cao, sản xuất an toàn và tạo ra các sản phẩm “sạch” như các mô hình ở Nghi Long, Nghi Trường, Khánh Hợp... trong thời gian gần đây.
Khu vực Trung tâm huyện Nghi Lộc


Thứ ba, coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các xã thị trấn. Chúng ta đang bước vào cuộc khoa học công nghệ lần thứ 4 (4.0), chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vừa mục tiêu, yêu cầu vừa là giải pháp để xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, các xã cần xây dựng và vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử ở từng xã để phản ánh và cập nhật được đầy đủ thông tin, hoạt động của địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn, hướng dẫn để người nông dân ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra.


Thứ tư, xây dựng nông thôn mới ngày càng đi chiều sâu để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn. Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để nông thôn mới vừa thể hiện được sự phát triển văn minh, hiện đại vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc của mỗi địa phương. Cùng với việc hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng, cần coi trọng việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trồng thêm nhiều cây xanh ở công sở, các tuyến đường và nhà dân; xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ; khuyến khích người dân xây dựng bờ rào bằng các loại cây xanh; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường. Thực hiện tốt việc phân loại và thu gom rác thải ở từng hộ gia đình, từng khu vực dân cư, không để các điểm tồn đọng rác thải gây ô nhiễm và làm mất mỹ quan. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các khối xóm để đáp ứng nhu cầu của người dân ở nhiều lứa tuổi như bóng chuyền hơi của hội người cao tuổi, hội phụ nữ; bóng chuyền, bóng đá cho thanh thiếu niên và các khu vui chơi cho trẻ em.

Tin tưởng rằng, phát huy những thành quả trong 10 năm qua, với quyết tâm và sự đổi mới tư duy của của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xây dựng nông thôn mới ở Nghi Lộc trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống của mọi người dân, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Bùi Quang Vinh

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com