image banner
Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc: Tấm gương điển hình trong chỉ đạo, thực hiện QCDC cơ sở
     Xác định Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của mỗi địa phương. Trong những năm qua, với cương vị Chủ tịch UBND – kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện Nghi Lộc đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần quan trọng trong phát triển KTXH của huyện nhà.

    Điểm nổi bật trong những năm gần đây, Nghi Lộc vươn lên phát triển mạnh mẽ; kinh tế tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị ổn định. Đặc biệt năm 2020 Nghi Lộc được Trung ương công nhận là huyện về đích Nông thôn mới (NTM). 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn NTM và Đô thị văn minh. Có 4 xã về đích NTM nâng cao.

Anh-tin-bai

 Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc Gia đặc biệt lăng mộ và đèn thờ Nguyễn Xí - Di tích Quốc Gia địa điểm Cầu Cấm và công bố huyên Nghi Lộc  đạt chuẩn nông thôn mới

    Nghi Lộc đứng đầu về thu hút các dự án đầu tư công nghiệp. Đặc biệt gần đây có các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai như: Dự án WHA giai đoạn I tại địa bàn 2 xã Nghi Long và Nghi Thuận; giai đoạn 2 ở Nghi Hưng và Nghi Đồng. Tuyến đường cao tốc Bắc Nam; tuyến đường kinh tế biển; đường cao tốc Vinh – Cửa Lò... Sự thu hút các dự án đang làm cho địa bàn cả huyện Nghi Lộc trở thành công trường với khí thế sôi động, phấn khích làm háo hức lòng dân và ẩn chứa tương lai đầy hứa hẹn.

    Sỡ dĩ có được thành tích đó là công sức của nhân dân huyện nhà. Sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở, trong đó có yếu tố quan trọng là việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

 
Anh-tin-bai

   Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Huyện Nghi Lộc

    Với vai trò của Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã luôn quan tâm đến chất lượng QCDC ở cơ sở, quy chế phải nêu được những việc cần đưa ra lấy ý kiến của dân, việc triển khai, thực hiện và sự giám sát của nhân dân trên các mặt hoạt động. Nhất là các hoạt động về kinh tế, xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách; quan tâm đến vai trò chỉ đạo, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đồng chí luôn quan tâm xây dựng quy chế tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; những nơi dân còn có ý kiến, lãnh đạo trực tiếp đối thoại với dân. Giao cho các ngành, các địa phương giải quyết những vướng mắc và đề xuất của dân. Do vậy cho đến nay cơ bản mọi vấn đề dân nêu, đều được giải quyết kịp thời. Đặc biệt là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong mâu thuẫn đất đai đều giải quyết thỏa đáng. Đến cuối năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã giao đủ 406,55 ha đất mặt bằng cho các dự án; tái định cư cho 15 hộ dân. Nhân dân tự nguyện hiến đất, góp tiền, đóng góp ngày công xây dựng hàng ngàn km đường giao thông nông thôn, hàng trăm km kênh mương thủy lợi; Năm 2023 Nghi Lộc đang phấn đấu xây dựng trên 100 căn nhà cho hộ nghèo. Đến nay đã xây dựng mới 72 căn, sửa chữa 10 căn, với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

Anh-tin-bai

 Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Huyện Nghi Lộc

    Chính sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu Chính quyền huyện Nghi Lộc, mà việc thực hiện QCDC ở cơ sở có sự chuyển biến rõ nét, phát huy được tính dân chủ "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Từ đó, bầu không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được pháp huy. Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – QPAN, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 12 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đều phát huy có hiệu quả. 100% tổ dân cư có mô hình tổ tự quản trên các lĩnh vực do cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể xây dựng và triển khai. Tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ cho cán bộ công chức; nhất là các đơn vị, bộ phận trực tiếp, tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện QCDC với 3 loại hình: Cơ quan hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện QCDC trong loại hình doanh nghiệp. Chỉ đạo cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Quan tâm việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ xã, Phường, Thị trấn theo quy định. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh việc chuyển đổi số; số hóa định danh điện tử trong nhân dân. Ở cấp huyện và 100% xã, thị trấn duy trì hoạt động một cửa.

     Nghi Lộc là một huyện có truyền thống văn hóa, ẩn chứa nhiều tiềm năng, có dư địa  để phát triển kinh tế toàn diện, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Để xây dựng Nghi Lộc vững mạnh, điều quan trọng là sức dân. Việc thực hiện QCDC cơ sở là việc làm trọng yếu, thường xuyên và lâu dài. Với trách nhiệm là người đứng đầu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS, trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp đó là: Tiếp tục xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ, chất lượng cao hơn. Tập trung giải quyết mọi vấn đề bức xúc mà dân còn quan tâm, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chấn chỉnh bộ máy, nhất là cán bộ cấp Xã, Thị trấn và cán bộ Khối xóm sau sáp nhập, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức quần chúng trong việc vận động nhân dân và giám sát thực hiện quy chế dân chủ. Tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, biểu dương, khen thưởng đơn vị và cá nhân làm tốt; tạo cho phong trào phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.

Anh-tin-bai

           Toàn cảnh khu hành chính huyện Nghi Lộc

    Những gì mà Nghi Lộc đạt được trong nhiều năm qua, có sự đóng góp đáng kể của Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND, kiêm trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, được Đảng bộ và nhân dân trong huyện ghi nhận./.

                                                           Hải Quang

                                        Trung tâm VHTT-TT Nghi Lộc

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com