image banner
Nâng cao công tác quản lý nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội ở hội cựu chiến binh xã Nghi Vạn
     Xã Nghi Vạn nằm về phía Tây nam Huyện Nghi Lộc, với diện tích tự nhiên 961ha; xã có 2.350 hộ, với gần 10.000 nhân khẩu. Trong đó tỷ lệ đồng bào theo đạo thiên chúa giáo chiếm 65%; xã có 15 xóm. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn.  Trong những năm qua được sự quan tâm của đảng, nhà nước và địa phương tạo điều kiện cho người dân được vay vốn từ ngân hàng CS-XH huyện Nghi Lộc. Đây là chủ trương lớn của đảng, nhà nước và NHCS-XH, góp phần thực hiện thành công công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương

    Bước đầu triển khai còn gặp không ít khó khăn đế cho người dân đủ điều kiện tiếp cận vốn vay NHCS-XH đúng đối tượng, đúng chủ trương, đúng mục đích. Đặc biệt tỷ lệ số hộ dân nợ quá hạn số lượng nhiều. (Vì đây là vay tín chấp chủ yếu đối tượng khó khăn ). Nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình giữa Hội Cựu chiến binh xã và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, để giúp nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH phát huy được hiệu quả, Hội Cựu chiến binh xã Nghi Vạn thường xuyên chỉ đạo các tổ vay vốn thuộc hội quản lý. Thực hiện tốt việc ủy thác với NHCSXH, triển khai đồng bộ các giải pháp; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và Vay vốn; chỉ đạo, quán triệt các Tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích; tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia gửi tiết kiệm.  Đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế.

Anh-tin-bai

        Ngay từ đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động nguồn vốn vay NHCSXH, hàng quý đều tổ chức kiểm tra các tổ TK&VV và các thành viên theo quy định. Qua kiểm tra, theo dõi các, tổ TK&VV đều thực hiện tốt các quy định của Ngân hàng, các hộ vay đa phần đều sử dụng vốn vay đúng mục đích. Thông qua các chương trình vay vốn nhiều thành viên đã sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương, các hộ vay đầu tư phát triển chăn nuôi, nước sạch vệ sinh môi trường, HSSV, đầu tư vốn kinh doanh…

Anh-tin-bai

          Tính đến 10/4/2023 tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác do Hội Cựu chiến binh xã quản lý là 10,117.600.000 đồng với 4 tổ TK&VV và  170 hộ vay. Trong đó, số hộ vay tham gia tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là 170 hộ vay chiếm tỷ lệ 100% tổng số hộ vay, với số tiền tham gia gửi tiết kiệm thường xuyên là 22.830.000đ. Nhờ làm tốt công tác quán lý vốn vay đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ hộ vay nạp tiền đúng theo quy định của NHCS-XH huyện đạt 100%. Không có nợ quá hạn.  

         Có thể thấy rằng, với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác NHCSXH, Hội Cựu chiến binh xã Nghi Vạn đã tạo mọi điều kiện để nguồn vốn tiếp cận cho hội viên và người  dân vay; đồng thời quán triệt sâu sắc về quyền lợi, trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn vay để mang lại hiệu quả thiết thực nhằm cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

         Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, Hội Cựu chiến binh xã Nghi Vạn đã nâng cao được hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào cựu chiến binh. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên Cựu chiến binh. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, cách làm hay hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội tại địa phương./.

                                                                                                                         Hồ Trọng Hải

                                                                                                         Chủ tịch Hội CCB xã Nghi Vạn

Hồ Trọng Hải; chủ tịch Hội CCB xã Nghi Vạn
TIN MỚI
BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • NGHI LỘC GIỚI THIỆU DI SẢN
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com