image banner
Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 3).

Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 3).

TT

QUÊ QUÁN

NĂM SINH

NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ

CẤP BẬC

ĐƠN VỊ

NGÀY HI SINH

NƠI HI SINH

SỐ MỘ

SỐ HÀNG

SỐ LÔ

956

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1029

1

7

957

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1030

1

7

958

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1031

1

7

959

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1032

2

7

960

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1033

2

7

961

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1034

2

7

962

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1035

2

7

963

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1036

2

7

964

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1037

2

7

965

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1038

2

7

966

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1039

2

7

967

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1040

2

7

968

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1041

2

7

969

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1042

2

7

970

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1043

2

7

971

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1044

3

7

972

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1045

3

7

973

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1046

3

7

974

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1047

3

7

975

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1048

3

7

976

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1049

3

7

977

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1050

3

7

978

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1051

3

7

979

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1052

3

7

980

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1053

3

7

981

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1055

3

7

982

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1056

4

7

983

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1057

4

7

984

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

1058

4

7

985

Liệt sỹ chưa biết tên

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com