image banner
Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 2).

Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 2).

TT

QUÊ QUÁN

NĂM SINH

NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ

CẤP BẬC

ĐƠN VỊ

NGÀY HI SINH

NƠI HI SINH

SỐ MỘ

SỐ HÀNG

SỐ LÔ

829

Liệt sỹ chưa biết tên

586

8

4

830

Liệt sỹ chưa biết tên

587

8

4

831

Liệt sỹ chưa biết tên

588

8

4

832

Liệt sỹ chưa biết tên

589

8

4

833

Liệt sỹ chưa biết tên

590

8

4

834

Liệt sỹ chưa biết tên

591

8

4

835

Liệt sỹ chưa biết tên

592

8

4

836

Liệt sỹ chưa biết tên

597

8

4

837

Liệt sỹ chưa biết tên

598

8

4

838

Liệt sỹ chưa biết tên

600

9

4

839

Liệt sỹ chưa biết tên

601

9

4

840

Liệt sỹ chưa biết tên

603

9

4

841

Liệt sỹ chưa biết tên

608

9

4

842

Liệt sỹ chưa biết tên

609

9

4

843

Liệt sỹ chưa biết tên

610

9

4

844

Liệt sỹ chưa biết tên

611

9

4

845

Liệt sỹ chưa biết tên

612

9

4

846

Liệt sỹ chưa biết tên

613

9

4

847

Liệt sỹ chưa biết tên

614

9

4

848

Liệt sỹ chưa biết tên

615

9

4

849

Liệt sỹ chưa biết tên

616

9

4

850

Liệt sỹ chưa biết tên

617

10

4

851

Liệt sỹ chưa biết tên

618

10

4

852

Liệt sỹ chưa biết tên

619

10

4

853

Liệt sỹ chưa biết tên

620

10

4

854

Liệt sỹ chưa biết tên

621

10

4

855

Liệt sỹ chưa biết tên

622

10

4

856

Liệt sỹ chưa biết tên

623

10

4

857

Liệt sỹ chưa biết tên

624

10

4

858

Liệt sỹ chưa biết tên

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com