image banner
Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 1)

TT

QUÊ QUÁN

NĂM SINH

NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ

CẤP BẬC

ĐƠN VỊ

NGÀY HI SINH

NƠI HI SINH

SỐ MỘ

SỐ HÀNG

SỐ LÔ

705

Liệt sỹ chưa biết tên

278

9

2

706

Liệt sỹ chưa biết tên

319

12

2

707

Liệt sỹ chưa biết tên

341

1

3

708

Liệt sỹ chưa biết tên

556

5

4

709

Liệt sỹ chưa biết tên

Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

23/5/1968

991

11

6

710

Liệt sỹ chưa biết tên

17

3

1

711

Liệt sỹ chưa biết tên

22

3

1

712

Liệt sỹ chưa biết tên

25

3

1

713

Liệt sỹ chưa biết tên

31

4

1

714

Liệt sỹ chưa biết tên

32

4

1

715

Liệt sỹ chưa biết tên

33

4

1

716

Liệt sỹ chưa biết tên

34

4

1

717

Liệt sỹ chưa biết tên

35

4

1

718

Liệt sỹ chưa biết tên

30

5

1

719

Liệt sỹ chưa biết tên

40

5

1

720

Liệt sỹ chưa biết tên

48

6

1

721

Liệt sỹ chưa biết tên

51

6

1

722

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

81

8

1

723

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

82

8

1

724

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

83

8

1

725

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

85

8

1

726

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

86

8

1

727

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

89

8

1

728

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

90

9

1

729

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

91

9

1

730

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

92

9

1

731

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

93

9

1

732

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

94

9

1

733

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

95

9

1

734

Liệt sỹ chưa biết tên

MT Lào

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com