image banner
MỘT SỐ THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN NGHI LỘC

MỘT SỐ THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN NGHI LỘC

(Đến năm 2020)

Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

I. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

1. Kinh tế phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Nghi Lộc từng bước trở thành vùng phát triển kinh tế năng động, trọng điểm của tỉnh

Nhịp độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 12,53%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (12,5 - 13,5%). Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (giá SS 2010) ước đạt 17.596 tỷ đồng; trong đó, nông nghiệp đạt 1.668 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 13.321 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 2.586 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 56,1%, tăng 15,4% so với năm 2015; thương mại - dịch vụ chiếm 28,3%, giảm 5,1% so với 2015; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 15,6%, giảm 10,4% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng 18,2 triệu đồng so với năm 2015.

  1.1. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng đạt 3,29%/năm. Cơ cấu nông - lâm - thủy sản chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 77,58% (giảm 4,3% so với năm 2015), lâm nghiệp chiếm 2,47% (tăng 0,31%), thủy sản chiếm 19,95 % (tăng 3,99%). Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao và cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Nhiều địa phương đã xây dựng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị[[1]]. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình “cánh đồng lớn” theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung tại các xã Khánh Hợp, Nghi Trường, Nghi Thịnh... Bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa gắn với việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể[[2]]. Sản lượng lương thực ổn định, đạt trên 90.000 tấn/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 41% nội ngành nông nghiệp. Các trang trại, gia trại chăn nuôi tiếp tục tăng về số lượng và quy mô[[3]]. Một số trang trại chăn nuôi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được chỉ đạo quyết liệt, không để lây lan vào các trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

Chăm sóc, bảo vệ, trồng mới rừng có hiệu quả. Tranh thủ tốt các nguồn vốn để triển khai nhiều chương trình, dự án về lâm nghiệp. Diện tích rừng đạt 8.700 ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ 4.908 ha, ổn định tỷ lệ che phủ rừng 25,5% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); hàng năm khai thác 3.800m3 gỗ tròn, 800 tấn nhựa thông. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, không để cháy rừng lớn xẩy ra.

Khai thác và nuôi trồng thủy sản được duy trì. Tổng sản lượng hàng năm đạt trên 6.500 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân hàng năm đạt 1.300 ha. Dịch vụ hậu cần nghề cá tiếp tục được đầu tư như đóng tàu thuyền, kho đông lạnh, khu neo đậu tránh trú bão. Ngành nghề chế biến thủy, hải sản truyền thống tại các xã ven biển được phục hồi. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” nhất là phong trào hiến đất, huy động nội lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang các khu dân cư, xây dựng các mô hình kinh tế, các thiết chế văn hóa đã tạo được bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong 5 năm đã vận động Nhân dân hiến được gần 20 ha đất, huy động nguồn lực hơn 3.231 tỷ đồng để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng [[4]]. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2020, 28/28 xã đạt chuẩn (mục tiêu Đại hội lần thứ XXVIII là 22 xã) và hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

  1.2. Công nghiệp xây dựng phát triển nhanh, nhịp độ tăng trưởng đạt 18,85%/năm. Nhiều dự án được đầu tư xây dựng và hoạt động có hiệu quả[[5]]. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá như: nhựa 28.000 sản phẩm, gạch nung lò tuy nen 80 triệu viên, gỗ ván MDF 140.500 m3, gia công kết cấu thép 15.000 tấn… đã góp phần tăng sản lượng công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Giai đoạn 2015 - 2020 có 47 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.300 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt trên 40%. Đến nay đã có 14 dự án đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

  Giá trị ngành xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cả nhiệm kỳ đạt trên 20.485 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Giá trị xây dựng khu vực tư nhân tăng nhanh. Nhiều dự án, công trình lớn được đầu tư xây dựng[[6]], góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất ngành xây dựng.

  1.3. Các ngành dịch vụ, thương mại phát triển đa dạng, nhịp độ tăng trưởng đạt 8,40%/năm. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 ước đạt trên 2.050 tỷ đồng, tăng hơn 1000 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi tiếp tục phát triển nhanh, tăng trưởng khá. Các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như xuất nhập khẩu xăng dầu, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, đồ gỗ gia dụng duy trì mức tăng trưởng cao. Hạ tầng thương mại phát triển tạo điều kiện giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất.

  Lĩnh vực tín dụng, ngân hàng tiếp tục phát triển, cung cấp đa dạng các dịch vụ tiền tệ, tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dư nợ bình quân cho vay trên địa bàn đạt trên 1.900 tỷ đồng/năm. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển nhanh và đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Hoạt động du lịch trên địa bàn phát triển nhanh. Trong 5 năm có thêm 15 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ xin chấp thuận đầu tư vào địa bàn. Doanh thu từ ngành du lịch năm 2019 đạt gần 23,8 tỷ đồng[[7]].

1.4. Doanh nghiệp và kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh và đa dạng ở các lĩnh vực [[8]].

Kinh tế tập thể với vai trò nòng cốt là hợp tác xã, tổ hợp tác được khuyến khích phát triển gắn với hoàn thiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Số lượng hợp tác xã tăng nhanh so với đầu nhiệm kỳ [[9]]. Tập trung kiểm tra, rà soát, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

  1.5. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao; công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng đi vào nề nếp. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019 đạt trên 1.850 tỷ đồng, chiếm 13,7 % tổng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh. Trong đó thu ngân sách do huyện quản lý đạt 475,2 tỷ đồng, là năm thu cao nhất từ trước đến nay, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2015, ước thu ngân sách do huyện quản lý năm 2020 đạt 320 tỷ đồng, tăng 180 tỷ so với đầu nhiệm kỳ, góp phần tích cực vào cân đối ngân sách, chi đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới. Tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 18,3%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

  Chi ngân sách đã đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu cho nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Tổng chi ngân sách năm 2020 ước đạt 685 tỷ đồng. Công tác quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy định; tăng cường cơ chế tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến nay đã có 89 đơn vị thực hiện khoán chi ngân sách, tăng 86 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ.

  1.6. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện. Thực hiện tốt các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống truyền tải điện và các công trình văn hóa, xã hội được đầu tư, từng bước hoàn thiện à phát huy hiệu quả.

Mạng lưới giao thông tiếp tục được xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ. Trong 5 năm đã tập trung hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương[[10]].

Hệ thống kênh mương, các công trình hồ đập, đê sông, đê biển tiếp tục được xây dựng, nâng cấp phục vụ có hiệu quả công tác sản xuất và phòng chống lụt bão trên địa bàn[[11]].

Các công trình văn hóa xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp như hệ thống nhà văn hóa xã, xóm, trường học, trạm y tế, đài truyền thanh. Hạ tầng lưới điện tiếp tục được đầu tư sữa chữa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư các dự án được xây dựng khá kịp thời. Hạ tầng quy hoạch phân lô đất ở được triển khai thực hiện tốt. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện đã quy hoạch đấu giá trên 870 lô đất ở, với tổng diện tích khoảng 36 ha; tổng giá trị đầu tư ước đạt 168,5 tỷ đồng.

1.7. Công tác quản lý sử dụng đất, tài nguyên môi trường từng bước đi vào nề nếp. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng và sau đo đạc bản đồ địa chính đạt kết quả khá[[12]]. Giải quyết tốt các chính sách về đất đai, các thủ tục giao đất, cho thuê đất; bảo vệ, khai thác hợp lý, có hiệu quả quỹ đất. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo xử lý khai thác mỏ và công tác quản lý khoáng sản chưa cấp phép. Tiếp tục thực hiện tốt đề án bảo vệ môi trường. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2020 ước đạt 95%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn 95%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong 5 năm đã thực hiện giải phóng mặt bằng 84 dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 1.165 ha, gần 9.720 hộ dân bị ảnh hưởng, 414 hộ tái định cư; di dời trên 5.000 ngôi mộ; thực hiện giải ngân chi trả kịp thời cho các tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng các dự án 1.441 tỷ đồng.

2. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên

2.1. Giáo dục và đào tạo chuyển biến cả về quy mô và chất lượng. Quy mô giáo dục và mạng lưới trường lớp phát triển mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi phát triển vững chắc, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2. Số lượng, chất lượng học sinh giỏi các cấp và học sinh có điểm cao vào các trường đại học tăng nhanh. Đội ngũ giáo viên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa, 100% được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lí luận chính trị và quản lý. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 88%, vượt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Các trường học đều được xây dựng kiên cố, trang thiết bị dạy học được tăng cường. Công tác tài trợ giáo dục được quan tâm, hoạt động khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Môi trường giáo dục tiếp tục phát triển tích cực và đúng hướng. Công tác phân luồng và hướng nghiệp sau tốt nghiệp trung học cơ sở là 16%, trung học phổ thông là 44,5%. Dạy nghề và đào tạo nghề phát triển dưới nhiều hình thức, bước đầu đã gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

2.2. Văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; đời sống tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Tổ chức tốt nhiều hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Đặc biệt là tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, nhất là quản lý dịch vụ internet và các dịch vụ văn hoá.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển toàn diện. Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020. Đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,9%, tăng 1,2% so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Đại hội); tỷ lệ làng văn hóa đạt 83,85%, tăng 13,85% so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội)[[13]].  

Các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh[[14]]. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển rộng khắp. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 37,1%, tăng 14,7% so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); Tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao đạt 41,2%, tăng 6,9% so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

Thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 80% xã, thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn, tăng 53,4% so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Triển khai tu bổ, tôn tạo, phục hồi nhiều di tích lịch sử với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn[[15]].

  2.3. Công tác y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân đạt kết quả tốt. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Hành nghề y, dược tư nhân phát triển nhanh. Công tác y tế dự phòng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều năm liền không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đến hết năm 2019, 29/29 trạm y tế xã, thị trấn đều có bác sỹ, đạt tỷ lệ 5,5 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 11,9% (giảm hàng năm 2,6%). 29/29 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Công tác dân số, gia đình được triển khai thực hiện có hiệu quả, mức giảm sinh hàng năm là 0,4%0.

  2.4. Chính sách người có công, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng; làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến năm 2020 dự kiến còn 1,0%, vượt mục tiêu đề ra (Nghị quyết Đại hội 1,84%). Thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề - chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 ước đạt 70% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, xuất khẩu trên 1.000 lao động. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được triển khai rộng khắp[[16]]. Công tác trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ có nhiều tiến bộ.

 3. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định

 Công tác quốc phòng quân sự địa phương được cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo. Tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt kết quả tốt[[17]]. Chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và cơ sở được nâng lên. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, giao quân hàng năm. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

          An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác kiện toàn lực lượng công an được triển khai thực hiện kịp thời; hoàn thành việc đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn[[18]]. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện đúng quy định pháp luật, chất lượng được nâng lên, tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp[[19]].

Thực hiện tốt công tác thanh tra tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 5 năm đã thực hiện thanh tra tại 149 đơn vị, phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm[[20]]; tiếp nhận 1.524 đơn khiếu nại, tố cáo, gồm 1.312 vụ việc, đã giải quyết 1.310 vụ việc. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm túc.

II. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị

1. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng

1.1. Công tác tư tưởng không ngừng đổi mới theo hướng tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuyên truyền quán triệt có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của huyện gắn với xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đạt được nhiều kết quả tích cực. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác khóa giáo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 14 của Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng nếp sống văn hóa mới, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác thông tin, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và địa phương, tạo được phong trào thi đua rộng khắp và có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được chú trọng, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đầu các năm công tác, cấp uỷ huyện và cơ sở đã xác định các khâu yếu, mặt yếu để xây dựng kế hoạch tập trung khắc phục. Tập trung xây dựng, bổ sung kịp thời chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc, các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá xếp loại, công tác thi đua khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung củng cố phát triển tổ chức đảng trong vùng giáo, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước[[21]]. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 03 và Đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”[[22]].

Tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng[[23]]. Sau kiểm điểm đã kịp thời xây dựng kế hoạch để khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020, giai đoạn 2020 - 2025, chú trọng quy hoạch nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đến nay trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên[[24]]. Công tác tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định[[25]]. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt đề án luân chuyển cán bộ[[26]]Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ đi vào nề nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện tốt.

Đội ngũ đảng viên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhất là đảng viên ở các chi bộ nông thôn[[27]]. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bình quân hàng năm có từ 74,08 % đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được nâng lên. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa có tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng trong việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường, góp phần ngăn ngừa và kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát 2.070 lượt tổ chức, 1.679 lượt đảng viên; xem xét xử lý kỷ luật đối với 13 tổ chức đảng, 198 đảng viên góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện cũng như ở từng địa phương, đơn vị.

1.4. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, tăng cường hoạt động đối thoại và giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân. Cấp uỷ các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản của Trung ương, cấp uỷ các cấp về công tác dân vận. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, đề án về công tác dân vận; chú trọng công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận vùng đồng bào có đạo, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với người dân để giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”[[28]]. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

1.5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp. Chỉ đạo phối hợp xử lý tốt các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hạn chế những sai sót trong hoạt động tố tụng. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Duy trì tốt chế độ tiếp dân định hàng tháng của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Thông qua tiếp dân đã kịp thời chỉ đạo xử lý những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm hạn chế các hành vi tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong công tác quản lý tài chính, đất đai. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ngày được nâng lên.

1.6. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ tiếp tục đổi mới. Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy huyện đã tập trung các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo về  cơ sở và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cá nhân với vai trò lãnh đạo của tập thể. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với các nội dung trọng tâm, bức thiết, cấp uỷ đã ban hành các nghị quyết sát đúng để tập trung lãnh đạo như: Chương trình xây dựng Nông thôn mới; công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác dân vận trong vùng giáo, vùng giải phóng mặt bằng triển khai các dự án… Các chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng kịp thời, sát với tình hình địa phương. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nhiều cuộc làm việc với các ngành, cơ sở để tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhất là trong giải quyết đơn thư, công tác tôn giáo, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, giao ban, chế độ kiểm tra, giám sát của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Trong sinh hoạt luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, đảm bảo mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, thể hiện rõ nét vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đặc biệt là hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm và quyết nghị các nội dung theo luật định.

Ủy ban Nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, nhất là việc cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; triển khai xây dựng mô hình cải cách hành chính ở các xã Nghi Long, Nghi Phong, Nghi Đồng, Nghi Văn để nhân ra diện rộng; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của huyện được xếp hạng 4 trong tổng số 21 đơn vị cấp huyện, thành, thị trực thuộc tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí tinh giản đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố; Đề án sáp nhập xã Nghi Khánh và xã Nghi Hợp thành xã Khánh Hợp; Đề án sáp nhập các xóm, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chí theo quy định theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, giảm từ 446 xóm xuống còn 250 xóm. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố; công tác tuyển chọn, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy định. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tăng cường hoạt động tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

3. Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được phát huy

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, ưu tiên hướng về cơ sởbám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tình hình mới”, qua đó tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trên địa bàn.

Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động vai trò làm chủ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng được phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phát động một cách sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo“ trong công nhân viên chức, lao động; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong nông dân; phong trào “Phát huy thanh niên trong tình nguyện, sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc” và chương trình “Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, lập nghiệp, phát triển kỹ năng” của tổ chức Đoàn; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong hội viên phụ nữ; cuộc vận động “Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ” và mô hình ”Giáo họ bình yên” của hội Cựu chiến binh được các cấp hội triển khai có hiệu quả. Vận động quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “Tết vì người nghèo” đạt kết quả cao, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị; nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với triển khai thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy; Đề án số 02, Nghị quyết số 03 của Huyện ủy[[29]]. Tỷ lệ tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đều tăng so với đầu nhiệm kỳ[[30]].

 Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định tình hình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm đều được các ngành cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có từ 2 - 3 tổ chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động và quan tâm chăm lo quyền lợi của hội viên. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền phổ biến pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước; vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.[[1]] Sản xuất trong nhà lưới bằng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Trường... với diện tích 120ha cho thu nhập trên từ 300 - 400 triệu đồng/ha/năm

[[2]] Nghệ Nghi Kiều, hành tăm Nghi Lâm, rau củ quả Nghi Long, bánh cốm Đông Thuận Nghi Trung...

[[3]] Trên địa bàn có 315 trang trại, gia trại, trong đó có 49 trang trại đạt chuẩn; 46 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô 5.000 con/lứa.

[[4]] Trong 5 năm, toàn huyện xây dựng được hơn 295 km đường bê tông, hơn 70 km đường nhựa, 450 phòng học, 7 trạm y tế xã, 5 chợ và nhiều nhà văn hóa xã, xóm...

[[5]] Tổng kho xăng dầu DKC, Công ty nhựa Thiếu niên Tiền phong; nhà máy Royal Foods, nhà máy Masan tại Khu công nghiệp Nam Cấm; Trung tâm dịch vụ Logistics tại Nghi Thuận; nhà máy may tại Nghi Diên, Nghi Lâm; nhà máy gạch Trung đô tại Nghi Văn...

[[6]] Hạ tầng Khu công nghiệp WHA, Trạm nghiền xi măng The Vissai, tổng kho xăng dầu DKC, Đường nối Vinh - Cửa Lò...

[[7]] Mỗi năm, các điểm du lịch Bãi Lữ, Bãi Hiền, Bãi Tiền Phong đón hơn 60.000 lượt khách du lịch.

[[8]] Trong 5 năm, số doanh nghiệp đang hoạt động tăng từ 283 lên 610 doanh nghiệp.

[[9]] Trong 5 năm, thành lập thêm được 15 hợp tác xã (Năm 2015 có  11 hợp tác xã đến năm 2020 có 26 hợp tác xã).

[[10]] Quốc lộ 48E; đường N5; cầu vượt đường sắt tại Nghi Yên, Quán Hành; đường vùng lũ tại Nghi Vạn, Đường Đại lộ Vinh - Cửa Lò...

[[11]] Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm thuộc các xã Nghi Hưng, Nghi Tiến, Nghi Yên; công trình thủy lợi, ngăn mặn, chống hạn tại Nghi Vạn; hệ thống kênh tưới xã Nghi Trung; kè ven biển tại Nghi Thiết...

[[12]] Đã cấp đất lần đầu cho 7.436/10.009 trường hợp đạt 74,4%; cấp đổi đất ở 38.414/41.871 trường hợp đạt 89,6%; cấp đổi đất nông nghiệp cho 35.485/50.537 trường hợp đạt 70,2%.

[[13]]126/206 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 61%, tăng 12% so với năm 2015; 137 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ văn hóa, tăng 58 dòng họ so với năm 2015

[[14]] Trong 5 năm đã tổ chức gần 40 giải thể thao cấp huyện, hàng trăm giải thể thao cấp xã

[[15]] Trong 5 năm có thêm 8 di tích lịch sử được xếp hạng, đưa tổng số di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện lên 29 di tích, trong đó 12 di tích cấp quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh.

[[16]] Trong 5 năm đã vận động được 10,112 tỷ đồng tặng 19.738 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; vận động 7,085 tỷ đồng xây dựng 102 nhà tình nghĩa, 6 đài bia tưởng niệm; 2,675 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa nhà ở cho 37 hộ nghèo.

[[17]] Trong 5 năm đã tổ chức huấn luyện cho 15.105 chiến sỹ dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 6.560 đối tượng.

[[18]] Đã xử lý 76 vụ việc liên quan đến tôn giáo; đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của 40 lượt đối tượng

[[19]] Đã tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 513 vụ, 816 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 7.692 trường hợp.

[[20]] Xử lý kinh tế 7,676 tỷ đồng, 36 cán bộ vi phạm

[[21]]  Thành lập thêm 8 chi bộ ở các xóm vùng giáo

[[22]]  Sáp nhập Văn phòng Đảng ủy, HĐND-UBND 29 xã, thị trấn; 2 đơn vị hành chính cấp xã, 2 đơn vị sự nghiệp; sáp nhập các xóm không đủ điều kiện, giảm từ 446 xóm xuống còn 250 xóm; giảm 7 cấp phó tại các phòng, ban, ngành cấp huyện; 15 cán bộ công chức cấp huyện, 21 cán bộ, công chức cấp xã, 2.895 cán bộ bán chuyên trách cấp xã, xóm.

[[23]] Qua kiểm điểm đã chỉ ra 16/27 biểu hiện tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; 5/27 biểu hiện thuộc về tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy

[[24]]  Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ ĐH chuyên môn (trong đó 77,8% có trình độ thạc sỹ) và cử nhân, cao cấp chính trị; 100% đội ngũ cán bộ trưởng, phó các phòng, ngành cấp huyện có trình độ chuyên môn ĐH (trong đó 53% có trình độ thạc sỹ) và trình độ Trung cấp chính trị trở lên; 99,3% cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ ĐH chuyên môn và 100% có trình độ chính trị Trung cấp trở lên.

[[25]]  Xem xét, bổ nhiệm mới 22 đồng chí, bổ nhiệm lại 23 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ngành cấp huyện; định hướng bầu cử bổ sung 18 cán bộ chủ chốt các đoàn thể cấp huyện, 84 cán bộ chủ chốt các Đảng ủy, chi ủy cơ sở; Xem xét chuẩn y bổ sung 26 Ủy viên BTV Đảng ủy và 72 cấp ủy viên cơ sở.

[[26]]  Luân chuyển 2 cán bộ cơ quan Đảng, đoàn thể sang Nhà nước, 3 cán bộ ở cơ quan Nhà nước sang khối Đảng, đoàn thể; 8 cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể huyện về làm cán bộ chủ trì cơ sở.

 

[[27]] Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.384 đảng viên mới, trong đó có 5 đồng chí là người công giáo. Tỷ lệ đảng viên mới có trình độ THPT chiếm 98,34 %; trình độ đại học, cao đẳng chiếm 63,43 %

[[28]] Trong 5 năm đã xây dựng được 573 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực

[[29]] Thành lập thêm được 8 chi đoàn, chi hội và 5 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

[[30]] Mặt trận Tổ quốc huyện có 21 tổ chức thành viên, tăng 2 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ tập hợp Đoàn thanh niên đạt 73% (tăng 3,6%); Hội Liên hiệp phụ nữ đạt 89% (tăng 5%); Hội Cựu chiến binh đạt 99% (tăng 2%); Hội Nông dân đạt 96% (tăng 3%); Liên đoàn lao động đạt 95% (tăng 2,2%).

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com