image banner
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trong không khí của mùa Xuân ấm áp, bước đi trên những con đường đầy cây xanh và hoa thắm, lòng người trào dâng niềm hân hoan, hy vọng. Nông thôn Nghi Lộc đang vươn lên một tầm cao mới, ngày càng văn minh, giàu đẹp. Còn gì vui hơn khi “ý Đảng hợp lòng dân”. 

    Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Nghi Lộc có 28/28 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong năm 2023, toàn huyện phấn đấu tăng bình quân 6,42 tiêu chí/xã, đến cuối năm 2023 có ít nhất 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Anh-tin-bai

    Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa cao. Chú trọng tuyên truyền Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến nhóm các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 14/2/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc về xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường nông thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các cơ sở.

    Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” từ ngày 15/3/2023 đến ngày 15/5/2023, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Bên cạnh đó, thông qua các buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện với các xã, thị trấn; các cuộc hội nghị chuyên đề, hội nghị báo cáo viên hàng tháng... cấp ủy huyện đã kịp thời chỉ đạo các phòng, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên các phương tiện thông tin điện tử, thông tin đại chúng. Hàng tháng Bản tin nội bộ huyện đều đăng tải các tin, bài phản ánh các hoạt động về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các hoạt động triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các gương điển hình của cá nhân, tập thể, cách làm hay được tuyên truyền rộng rãi tạo khí thế thi đua sôi nổi.... Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử huyện, các Fanpage của các ngành, đoàn thể và cơ sở, bám sát định hướng đăng tải các tin, bài, hình ảnh các hoạt động và kết quả hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện... Tất cả tạo nên một bức tranh Nông thôn mới sinh động và đầy màu sắc từ đó nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Anh-tin-bai

    Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở bám sát các nội dung định hướng và các thông tin được cung cấp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân ở các cơ sở theo tinh thần chỉ đạo: “Thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng chủ trương; nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả”. Thông qua đó vai trò của hệ thống chính trị cơ sở được phát huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nhiều cán bộ, đảng viên cơ sở đã phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện, đóng góp công sức, tiền của, vận động, tập hợp được quần chúng, nhân dân làm theo. Đồng thời, công tác tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, băng-rôn khẩu hiệu được triển khai rộng khắp, phong trào văn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi để động viên các tầng lớn nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Anh-tin-bai

    Có thể nói, xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc vì vậy công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, phải luôn đi trước một bước để tạo sức lan tỏa, cỗ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Bài:Hoàng Song Hương

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ảnh: Trung tâm VHTT&TT Nghi Lộc

TIN MỚI
BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • NGHI LỘC GIỚI THIỆU DI SẢN
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com