image banner
DANH SÁCH DI TÍCH ĐÃ XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

             UBND HUYỆN NGHI LỘC                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                              

 

 

 


DANH SÁCH

Di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Nghi Lộc

(Tính đến tháng 12 năm 2020)

 

 

TT

Tên di tích

Địa điểm

 

Loại hình di tích

Cấp xếp hạng

Năm xếp hạng

Ghi chú

 

Quốc gia đặc biệt

Quốc gia

Cấp tỉnh

LS

KTNT

KCH

DT

 

1

Đền Tam Tòa

Xóm 1 - Nghi Công Bắc

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Nhà thờ họ Nguyễn Duy

xóm 8-Nghi Công Nam

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Nhà thờ và mộ Tiến sỹ Phạm Nguyễn Du

làng Đặng Điền- Nghi Xuân

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

Đền Chính vị

Nghi Xuân

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

5

Đền Phúc Vĩ

Nghi Xuân

x

 

 

 

 

 

x

2018

 

 

6

Nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Thức Tự

xóm 12-Nghi Trường

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

7

Đền thờ và mộ Nguyễn Năng Tĩnh

xóm 6-Nghi Trường

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

8

Đền Diên Cờ

Xóm 14-Nghi Trường

x

 

 

 

 

x

 

2016

 

 

9

Đền Đông Hải

xóm 2-xã Phúc Thọ

x

 

 

 

 

 

x

2014

 

 

10

Đền Phượng Cương

làng Phượng Cương- Nghi Phong

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

11

Nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Kế Sài

xóm Hợp Thắng - Nghi Hợp

x

 

 

 

 

x

 

2014

 

 

12

Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Đình Đắc

xóm Hợp Lợi -KhánhHợp.

x

 

 

 

 

 

x

2014

 

 

13

Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí

Xóm Hợp Thắng- Khánh Hợp

x

 

 

 

x

 

 

2020

 

 

14

Nhà thờ Nguyễn Kế Hưng

Xóm Hợp Thắng – Khánh Hợp

x

 

 

 

 

x

 

2017

 

 

15

Đình Chợ Xâm

làng Kim Khê Trung - Nghi Hoa

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

16

Nhà thờ họ Nguyễn Trương

xóm 5- Nghi Xá

x

 

 

 

 

 

x

2014

 

 

17

Đền Đức Vua

xóm 2- Nghi Xá

x

 

 

 

 

 

x

2014

 

 

18

Đền thờ và mộ Đức Thánh Hậu

xóm Kim Lộc - Nghi Trung

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

19

Nhà thờ họ Nguyễn Đình chi 3

x. Khánh Hợp

x

 

 

 

 

 

X

 

 

 

20

Đền cửa và mộ tướng Ninh Vệ

x. Trung Đền – xã Khánh Hợp

x

 

 

 

 

 

X

 

 

 

21

Đền Tráng Liệt

xóm Bắn-Nghi Thiết

x

 

 

 

 

 

X

 

 

 

22

Đình, đền, chùa Trung Kiên

xóm Đình - Nghi Thiết

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

23

Chùa Tuyết Sơn

xóm 8- Nghi Tiến

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

24

Đền Thượng Diên

Xã Nghi Diên

x

 

 

 

 

 

x

2015

 

 

25

Nhà thờ họ Nguyễn Đức

Xã Nghi Trung

x

 

 

 

 

 

x

2015

 

 

26

Kênh Nhà Lê

Xã Nghi Yên, Nghi Quang

x

 

 

 

 

x

 

2016

 

 

27

Nhà thờ họ Lê Cảnh Đại Tôn và Lăng mộ, Nhà thờ Tham Tri Lê Lưỡng Bạt

Xã Nghi Thịnh

x

 

 

 

 

 

x

2016

 

 

28

Nhà thờ họ Nguyễn Bá - Chi II

Nghi Long

x

x

 

 

 

 

x

2017

 

 

29

Nhà thờ Đinh Văn Chất

Nghi Long

x

 

 

 

 

 

x

2020

 

 

30

Chùa Sơn Hải

Nghi Yên

x

 

 

 

 

 

x

2019

 

 

31

Địa Điểm Cầu Cấm

Nghi Quang

x

 

 

 

 

x

 

2020

 

 

Tổng số: 31 di tích

 

 

 

 

 

1

12

18

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                           PHÒNG VHTT HUYỆN  NGHI LỘC                   

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com