image banner
NÔNG DÂN NGHI LỘC NHÌN LẠI MỘT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG
     Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Nghi Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cán bộ, hội viên Nông dân huyện Nghi Lộc đã không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn.

Hội nông dân huyện Nghi Lộc có gần 23.000 hội viên, lực lượng lao động là nông dân chiếm 70% dân số trên địa bàn huyện. Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong các phong trào tại địa bàn dân cư, từ đó các cấp Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, trong nhiệm kỳ, hội luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, hội viên, góp phần tích cực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Anh-tin-bai

 

          Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân ngày càng đổi mới, thiết thực, sâu sát, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm. Hình thức tuyên truyền đa dạng thông qua hệ thống truyền thanh, các hoạt động thực tiễn, phong trào thi đua, sinh hoạt chi, tổ hội,…Ngoài các buổi tuyên truyền trực tiếp, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội sử dụng báo Nông thôn ngày nay,bản tin tiếng nói nhà nông, bản tin nội bộ huyện và trang mạng xã hội của Hội Nông dân huyện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ toàn huyện đã tổ chức được 5.943 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chi hội cho hơn 41.384 lượt hội viên nông dân tham gia; 29/29 cơ sở Hội và 250/250 chi hội duy trì việc mua và đọc báo Hội. Phối hợp với Đài TTTH huyện, bản tin nội bộ huyện, cổng thông tin điện tử Hội nông dân tỉnh có 380 tin bài, phóng sự phản ánh phong trào thi đua lao động sản xuất của hội viên và nông dân, xây dựng nông thôn mới.

 
Anh-tin-bai

 

          Xác định xây dựng, củng cố tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng yếu, là khâu đột phá, then chốt để củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức hội. Do đó công tác phát triển hội viên, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng; nhiều loại hình tập hợp nông dân vào Hội được triển khai thực hiện như: Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, câu lạc bộ đã mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Trong 5 năm qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã kết nạp được 4.136 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 22.883 hội viên, thành lập được 58 tổ hội nông dân Nghề nghiệp, 20 tổ hợp tác, 1 chi hội nông dân nghề nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Hội được BTV Hội Nông dân huyện tham mưu, phối hợp kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ kịp thời, đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện có 249 đồng chí cán bộ chuyên trách được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; mở được 5 lớp tập huấn tại huyện và cụm cho 660 lượt cán bộ hội từ chi hội đến BTV Hội cơ sở về nghiệp vụ công tác Hội; có 18 đồng chí chủ tịch Hội cơ sở được luân chuyển sang vị trí chủ chốt của địa phương sau Đại Hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sau Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, chi hội được nâng lên rõ nét, qua đó, vai trò đại diện của Hội trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh-tin-bai

 

          Công tác chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của hội viên nông dân được BTV Hội Nông dân huyện quan tâm thường xuyên bằng nhiều biện pháp như: tổ chức phát động nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" thu hút hơn 17.556 hội viên nông dân hàng năm đăng ký tham gia và đã có hơn 60% hộ đăng ký đã trở thành hộ nông dân SXKD giỏi. Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Kết quả, trong hơn 5 năm toàn huyện đã xuất hiện 390  mô hình  tập thể và cá nhân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; trực tiếp giúp đỡ được 118 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 367 triệu đồng, 1.696 ngày công, 283 cây, con giống các loại .

Anh-tin-bai

 

          Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trong toàn huyện tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, hội nông dân các cấp đã tích cực tham mưu xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Tính đến ngày 30/4/2023 tổng nguồn quỹ HTND do huyện quản lý là 5. 705,4 triệu cho 194 hộ nông dân vay vốn, thực hiện 48 lượt dự án, tăng 3,3 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra BTV Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Ngân Hàng CSXH để giải ngân cho hội viên vay vốn thoát nghèo, phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt 160.063 tỷ cho 4.118 hộ vay; Phối hợp với các Công ty cung ứng phân bón, giống trả chậm cho nông dân với số lượng hơn 6.000 tấn. Cùng với các hoạt động nêu trên, BTV Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức mở 69 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 2.232 lao động nông thôn và có trên 80 % học viên học nghề đã tự tạo việc làm hoặc có việc làm mới.

Anh-tin-bai

 

          Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, Hội Nông dân trên địa bàn huyện cũng đã thường xuyên tổ chức, triển khai, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp được 39.885 triệu đồng, hiến 31.725 m2 đất, góp 37.786 ngày công để thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong nhiệm kỳ Đại hội, Hội Nông dân toàn huyện đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều phong trào có tính đột phá, linh hoạt,  lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả cao như: xây dựng được 46 Vườn chuẩn Nông thôn mới, 119 " hàng cây Nông dân ơn Bác", 820 thùng thu gom rác thải trong nông nghiệp. Nhất là trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, các mặt hàng nông sản khó tiêu thụ, đời sống của nông dân rất khó khăn, trước tình hình đó,  BTV Hội Nông dân đã thành lập các "Tổ hỗ trợ nông vụ" nhằm hỗ trợ, kết nối cho nông dân.  Kết quả đến nay, với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của Hội Nông dân huyện và sự cố gắng của các Hội xã, thị trấn  đã  hỗ trợ, tiêu thụ được hàng trăm tấn nông sản rau củ, quả, tôm, cá các loại, giúp nông dân sớm ổn định sau đại dịch.

Anh-tin-bai

 

            Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã mang đến niềm tin, nguồn cổ vũ lớn lao để các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) sẽ đề ra trong thời gian tới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Nghi Lộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện về đích Nông thôn mới nâng cao..

Tâm Bình

Hội Nông dân huyện Nghi Lộc

Tâm Bình - Hội Nông dân huyện Nghi Lộc
TIN MỚI
BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • NGHI LỘC GIỚI THIỆU DI SẢN
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com