image banner
Trích bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Ban quản lý KKT Đông Nam.
Ngày09 tháng 03 năm 2011, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Antổ chức buổi làm việc với UBND huyện Nghi Lộc về công tác bồi thường, giảiphóng mặt bằng các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Ngày 09 tháng 03 năm 2011, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Nghi Lộc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở ngành: Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, Kế hoạch và Đầu tư, Giao Thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Các chủ đầu tư có liên quan trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Sau khi nghe Lãnh đạo Lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, Ban quản lý KKT Đông Nam báo cáo tình hình thực hiện công tác BTGPMB các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam trên địa bàn huyện Nghi Lộc; Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm viêc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Để đẩy nhanh tiến độ BT GPMB các dự án trong Khu kinh tế, yêu cầu các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Đối với UBND huyện Nghi Lộc:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác BT GPMB các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam thuộc địa bàn huyện. Trong đó lưu ý: Phải phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các phòng, ban chức năng; Xây dựng kế hoạch tiến độ tổ chức thực hiện công tác BTGPMB cụ thể cho từng dự án đầu tư; Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam, Công ty Phát triển KCN Nghệ An và các Nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc còn tồn tại trước đây để các Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trước ngày 30/4/2011. Trường hợp cần thiết, tổ chức cưởng chế bảo vệ thi công theo quy định.

- Thông báo cho toàn thể nhân dân trong vùng dự án không được cơi nới, xây dựng mới, lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong khu vực quy hoạch thực hiện dự án và đất đã được BT GPMB. Chủ trì phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An xác định những trường hợp vi phạm, tổ chức xử lý theo quy định hiện hành.

2. Đối với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với Chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.

- Lập tiến độ, phương án triển khai, trách nhiệm từng cơ quan đơn vị ... đối với quá trình thực hiện các dự án; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nghi Lộc, các nhà đầu tư, các nhà thầu xây lắp để đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ.

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi để kịp thời phát hiện các vi phạm về BTGPMB, các vi phạm về quy hoạch, xây dựng trong KKT. Phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc kịp thời giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền và trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Đối với các Sở, ngành có liên quan:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho công tác BT GPMB các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

4. Đối với các Nhà đầu tư:

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc và UBND xã có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trước khi khởi xây dựng phải báo cáo kế hoạch triển khai với UBND huyện Nghi Lộc để có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công.

Kiên Cường - TN-MT

Nguồn: Ban QL-KKT Đông Nam


BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • KỲ DIỆU LÃO THỤ 700 TUỔI
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com