image banner
Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/CT-UBND 21/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước năm 2021
Lượt xem: 93
Tải về 0
01/CT-UBND 21/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước năm 2021
Lượt xem: 92
Tải về 0
02/CT.UBND 21/01/2020 Chị thị về Công tác thú y năm 2020
Lượt xem: 96
Tải về 0
47/CT-UBND 21/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 92
Tải về 0
05/NQ-HĐND 24/07/2018 Nghị Quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quán Hành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Lượt xem: 64
Tải về 0
02/2018/NQ-HĐND 24/07/2018 Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 59
Tải về 0
02/2018/NQ-HĐND 24/07/2018 Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 62
Tải về 0
430/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 58
Tải về 0
430/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 68
Tải về 0
07/2017/NQ-HĐND 22/12/2017 Nghị Quyết của HĐND huyện Nghi Lộc khóa XIX, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Lượt xem: 30
Tải về 0
1234567
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn