image banner
Nghi Lộc: hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

 

 

Sáng 21/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng. Huyện Nghi Lộc tham gia hội nghị trực tuyến với 2 điểm cầu cấp huyện và 29 điểm cầu xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Hồng Quang – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc chủ trì tại điểm cầu Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chủ trì tại điểm cầu UBND huyện.

 

Anh-tin-bai

 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; Thường trực Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp huyện dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy

 

Anh-tin-bai

Các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND;  trưởng các ban, phòng, ngành cấp huyện tại điểm cầu UBND huyện.

 

Chương trình hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (21, 22/7). Các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Chuyên đề 2: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Chuyên đề 4: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp. Qua hội nghị làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong huyện chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng.

 

Nhật Tuấn

Trung tâm VHTT&TT huyện

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn