Số/Ký hiệu văn bản Số: 01/CTrPH.UBND-MTTQ
Ngày ban hành Nov 22, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đình Tý, Lê Văn Khang
Trích yếu Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới
Nội dung

Tài liệu đính kèm