Số/Ký hiệu văn bản 04/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 26, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Bá Châu
Trích yếu Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Lộc khóa XIX - kỳ họp thứ 4 về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm