Số/Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành Sep 15, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2016 trên địa bàn huyện Nghi Lộc
Nội dung

Tài liệu đính kèm