Số/Ký hiệu văn bản 03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 15, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu về việc ban hành một số quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên nhân viên trong ngành giáo dục thuộc UBND huyện quản lý
Nội dung

Tài liệu đính kèm