Số/Ký hiệu văn bản Số 2384/QĐ-UBND
Ngày ban hành May 27, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường-Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể KH-XH huyện Nghi Lộc đến năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm