Số/Ký hiệu văn bản 1812/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 22, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2017-2020
Nội dung

Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2017-2020Tài liệu đính kèm