Số/Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành Aug 27, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Bá Châu
Trích yếu Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 11 khóa VIII
Nội dung Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 11 khóa VIII

Tài liệu đính kèm