Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2019-2021
 
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2019-2021 (14/08/2019 04:56 PM)
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2019-2021 ( ban hành kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 6/8/2019). Xem nội dung Đề án tại đây
 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả tích cực từ Chỉ thị 40 CT/TW ở Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.