Nghi Lộc: 301/335 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Nghi Lộc: 301/335 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. (16/03/2020 10:07 AM)


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 200-KH/HU ngày 30/9/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Thông tri số 09-TT/HU, ngày 18/11/2019 về đại hội Đảng các cấp. Đến nay, đã có 301/335 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022.
Đến nay, đã có 301/335 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022.


Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của cán bộ, Đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện; là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.

Kim Dung

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Tuổi trẻ Nghi Lộc thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.