Nghi Lộc: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác thông tin- truyền thông năm 2019.
 
Nghi Lộc: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác thông tin- truyền thông năm 2019. (27/12/2019 09:44 AM)


Năm 2019 là năm huyện Nghi Lộc đạt nhiều kết quả cao mang tính toàn diện, đồng thời có nhiều điểm nhấn khởi sắc trong hoạt động Ngành thông tin truyền thông. Thể hiện ở một số kết quả nổi bật như sau:

1. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ - TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai, Phòng VHTT huyện chủ động biên tập được bộ câu hỏi đáp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ - TTg để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã.  Việc ban hành các quy trình triển khai thực hiện và quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan như Chi cục Thuế, Bưu điện huyện đã giúp triển khai thực hiện tốt hơn việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Nghi Lộc là một trong các đơn vị đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai được việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai mức độ 3 và qua dịch vụ  bưu chính. Trong  năm 2019 đã thực hiện tiếp nhận 1.462 hồ sơ lĩnh vực đất đai, trả kết quả qua bưu điện 931 hồ sơ lĩnh vực này và 215 hồ sơ các lĩnh vực khác.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.  Đặc biệt là duy trì tốt hoạt động Đài truyền thanh 30 xã, thị trấn (trong đó có 29 đài FM, 01 đài hữu tuyến). Ban hành cơ chế hỗ trợ nâng cấp đài truyền thanh xã, TT với mức 50, 40, 30 triệu đồng/xã tương ứng với các xã loại 1, loại 2, loại 3. Tính đến năm 2019 huyện đã hỗ trợ 25/30 xã, thị trấn nâng cấp đài truyền thanh cơ sở với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

3. Duy trì thường xuyên và có hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở như phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice, một cửa điện tử liên thông, chữ ký số....Trong năm, tại cơ quan UBND huyện và UBND các xã, Thị trấn đã tiếp nhận và xử lý 47.035 văn bản, ban hành 3.006 văn bản trên phần mềm VNPT Ioffice.

Đặc biệt, Nghi Lộc luôn được cấp tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc sử dụng Cổng dịch công trực tuyến.Việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện đã đi vào ổn định, 30/30 xã, thị trấn đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, thực hiện tốt hơn công tác quản lý đối với Bộ phận TN&TKQ tại UBND cấp xã, thị trấn. Trong năm 2019, toàn  huyện đã tiếp nhận 69.928 hồ sơ, tăng 4.805 hồ sơ so với năm 2018 là , đứng đầu toàn tỉnh; nhận trực tuyến 205 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 26 hồ sơ mức độ 4.

4. Cổng thông tin điện tử huyện hoạt động thường xuyên, hiệu quả: Năm 2019, UBND huyện phối hợp Cổng TTĐT tỉnh triên khai nâng cấp Cổng TTĐT huyện với giao diện đẹp, nội dung phong phú, bổ sung thêm 03 chuyên mục; công khai 390/390 thủ tục hành chính cấp huyện, xã (100%); trong năm đã đăng tải hơn 1.200 tin bài, ảnh cập nhật thường xuyên, kịp thời lịch công tác, văn bản chỉ đạo điều hành Cấp ủy, Chính quyền huyện, công khai thủ tục hành chính phản ánh tình hình mọi mặt ở địa phương...; Ngân sách huyện cấp 100 triệu đồng/năm để duy trì hoạt động Cổng TTĐT huyện.

Đạt được những kết quả như trên, một yếu tố có ý nghĩa quyết định là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của của Cấp ủy, Chính quyền từ huyện đến cơ sở. Điều đó được thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo sát thực, khả thi; thông qua việc ban hành các cơ chế hỗ trợ, kích cầu phù hợp, kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời chủ động bố trí nguồn kinh phí để phục vụ nhiệm vụ ứng dụng CNTT, nhất là các nội dung nhiệm vụ mới, nhiệm vụ trọng tâm...Ngoài ra một yếu tố vô cùng quan trọng là tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong ứng dụng CNTT của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

Năm 2020, huyện Nghi Lộc tiếp tục xác định đẩy mạnh ứng dụng CNTT là một trong những nhiệm vụ trong tâm, là khâu đột phá để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Mục đích là cùng với các địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành công chính quyền điện tử để phục vụ  ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc: các xã có rừng áp dụng mô hình nuôi ong lấy mật bước đầu đem lại hiệu quả

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.