Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo .
 
Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo . (27/07/2020 08:58 AM)


Chiều 24/7/2020,BTV huyện ủy Nghi Lộc tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Dự buổi tọa đàm gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, Đc Phạm Hồng Quang- tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy, các đồng chí trong TT, BTV huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và các cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ.

 


Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Ngành Tuyên giáo. Trong suốt chặng đường 90 năm qua, sự ra đời, phát triển và trưởng thành của ngành Tuyên giáo luôn gắn liền với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng. Cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, Ngành Tuyên giáo Nghi Lộc đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng bộ huyện trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa,  đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo... Với phương châm tích cực chủ động, gắn lý luận với thực tiễn, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thông tin, định hướng dư luận xã hội được quan tâm thường xuyên nên taọ được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, XH của huyện. Phương thức hoạt động nhiều đổi mới, theo hướng sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân. Hệ thống giáo dục được củng cố mở rộng, chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia tiếp tục được giữ vững. Công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa phát triển mạnh và hiệu qủa . Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn kịp thời cả về số lượng và chất lượng. Đã và đang phát huy truyền thống của ngành luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, sâu sát cơ sở, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng VH của Đảng bộ huyện. Các đại biểu tham gia tọa đàm đã nêu lên một số khó khăn, trăn trở, cũng như kinh nghiệm làm tuyên giáo trong tình hình hiện nay, mong muốn huyện ủy, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lĩnh vực này. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phạm Hồng Quang- Bí thư huyện ủy đánh giá cao những nỗ lực của Ngành Tuyên giáo huyện nhà trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và các sự kiện lớn của đất nước… góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội. Thực hiện tốt chức năng định hướng, góp phần tích cực xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và văn hóa, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tuyên giáo, thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng và cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng”. Tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy huyện đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

                                                                                  Quang Dũng

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.