Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc
 
Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc (14/08/2020 03:28 PM)


Thời gian đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc triển khai thực hiện Quyết định số 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc trong điều kiện tự nghiên cứu, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa có những nội dung mới, lại có những nội dung đã thực hiện từ lâu, nay làm có chiều sâu, bài bản hơn. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, mạnh dạn đổi mới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội một cách chủ động, nội dung, đối tượng, quy mô, hình thức ngày càng thiết thực, tập trung vào những vấn đề được cử tri và nhân dân trên địa bàn đang quan tâm. Cơ bản các lĩnh vực chủ trì giám sát, phản biện xã hội đều xuất phát từ hơi thở cuộc sống và yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, thực tiễn đòi hỏi của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong 5 năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiến hành giám sát 124 nội dung tại 205 lượt cơ quan, đơn vị; tổ chức góp ý, phản biện xã hội 83 lượt dự thảo văn bản. Nhìn chung các nội dung giám sát, phản biện của Mặt trận và đoàn thể đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, hội viên và nhân dân, đồng thời tiếp cận, làm rõ những nội dung nhân dân và cấp ủy quan tâm, lo lắng, có kiến nghị, đề xuất. Tiêu biểu như giám sát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; thực hiện các nguồn tài trợ trong giáo dục tại trường học, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bình xét hộ nghèo; việc huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác quản lý thu chi ngân sách, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19.... Các đoàn thể tập trung giám sát các chủ trương, chính sách nổi lên có liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên. Đối với nội dung phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, sáp nhập đơn vị hành chính, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Thông qua các hoạt động trên đã phát huy vai trò cầu nối, tập hợp trí tuệ của nhân dân cùng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, ghi nhận và có điều chỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời góp phần làm cho các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước và người dân.

 

Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Việc lựa chọn, thực hiện các hình thức để giám sát hay phản biện theo Nghị quyết liên tịch số 403 tại nhiều địa phương chưa đồng bộ; tiêu chí để lựa chọn nội dung giám sát thiếu cụ thể; kết quả giám sát chưa đều, phản biện còn ít; có nơi đang làm theo kiểu hình thức, ngại va chạm, lồng ghép với giám sát của tổ chức khác; vai trò chủ trì của các đoàn thể ở cấp xã chưa rõ nét. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên do công tác giám sát, phản biện là việc khó nhưng điều kiện, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở có nơi chưa ngang tầm, thiếu ổn định, nhiều đồng chí chuyển sang lĩnh vực mới việc nhìn nhận, phân tích vấn đề, đánh giá, kết luận chưa thật thấu đáo, trong khi đó công tác giám sát, phản biện ngoài khả năng nghiên cứu, nắm bắt các chủ trương, chính sách một cách chắc chắn thì cần có tư duy bao quát lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Thời gian qua một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tập trung lãnh đạo, phối hợp thực hiện, chủ động đề xuất nội dung giám sát, phản biện đối với Mặt trận; bên cạnh đó cơ chế phối hợp giữa chủ thể và đối tượng chịu sư giám sát, phản biện chưa "ràng buộc" nên thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện có mặt còn hạn chế.

Để hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thường xuyên, có hiệu quả, thiết nghĩ nên quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, tích cực chủ động trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện hàng năm. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của công tác giám sát và phản biện xã hội; nắm rõ và thực hiện đúng nội dung, phương pháp, các bước tiến hành giám sát, phản biện xã hội, linh hoạt các hình thức phù hợp, tránh lẫn lộn. Chú trọng chọn lựa nội dung, tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội vừa đảm bảo tính thiết thực, không chồng chéo thời gian, đối tượng, phạm vi chịu sự tác động, phù hợp với điều kiện, khả năng hiện có của MTTQ và các đoàn thể.

Thứ hai, Đảng là thành viên lãnh đạo của MTTQ, chính vì vậy việc chỉ đạo của cấp ủy là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Sự quan tâm của cấp ủy phải bằng những việc làm cụ thể như bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có tính ổn định tương đối để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội. Định kỳ nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả, kế hoạch giám sát; chỉ đạo UBND, các cơ quan thực hiện những kiến nghị sau giám sát; đề nghị sàng lọc những kiến nghị cần xem xét để đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chương trình thanh tra, kiểm tra của chính quyền để nâng cao hiệu lực, có như thế việc khắc phục hạn chế, thiếu sót đối với những đơn vị, cá nhân được giám sát sẽ quyết liệt và đồng bộ hơn.

Thứ ba, chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham vấn nội dung, chọn đối tượng chịu sự giám sát và chủ động đề xuất văn bản dự thảo phản biện. Chú trọng cử đại diện lãnh đạo theo dõi, tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội để nắm bắt thông tin, đồng thời tiếp thu, trả lời những vấn đề mà Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kiến nghị, biến những kiến nghị đó trở thành những lưu ý trong quá trình điều hành, chỉ đạo các vấn đề có liên quan.

Thứ tư, cán bộ MTTQ và các đoàn thể phải không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác; mạnh dạn tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Có giải pháp tập hợp đội ngũ cộng tác viên, huy động rộng rãi các thành phần trong xã hội, tạo "tai, mắt" cùng tham gia giám sát, phản biện. Đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, k năng công tác, phấn đấu tr thành những người cán bộ Mặt trận thật sự là "cầu nối" tin tưởng giữa ý đảng - lòng dân, đồng hành quyết tâm thực hiện tốt 8 chữ "Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới" trong nhiệm kỳ mới./.

Đậu Khắc Thân

Ủy ban MTTQ huyện

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.