Nghi Lộc: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
Nghi Lộc: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. (22/09/2020 08:02 AM)


Trong những năm qua, gắn với việc tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Cấp ủy, Chính quyền huyện đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để xây dựng và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở: Chỉ đạo triển khai khảo sát thực trạng cơ sở vật chất văn hóa - thể thao xã, xóm; xây dựng kế hoạch tổng thể, đồng thời xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho các xã, Thị trấn; lộ trình thực hiện các tiêu chí nội dung cụ thể cho từng xã; tổ chức tập huấn quán triệt kế hoạch, cách thức chỉ đạo và giải pháp tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; tổ chức đánh giá, tư vấn trực tiếp việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực trạng, khả năng nguồn lực của từng địa phương. Đặc biệt tham mưu huyện cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa phù hợp: Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã với mức 800 triệu đồng/xã; hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa xóm với mức 80 triệu đồng/nhà (năm 2016) nâng lên mức 150 triệu đồng/nhà (năm 2018) nâng lên mức 300 triệu đồng/nhà (năm 2020 ); hỗ trợ xây dựng mới đài truyền thanh FM với mức 80 triệu đồng/xã (thực hiện từ năm 2008); nâng mức hỗ trợ nâng cấp đài truyền thanh cơ sở với mức 30, 40, 50 triệu đồng/xã tương ứng với xã loại 1, loại  2, loại 3 (thực hiện từ năm 2016). Trong những năm qua (từ năm 2003-2020) gắn với chương trình xây dựng NTM, các địa phương đã huy động nhân dân và các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm gần 250 tỷ đồng cùng  hàng trăm ngàn ngày công để xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất văn hóa - thể thao


Nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và  sự vào cuộc tích cực của nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt VH-TT của nhân dân. Các xã, Thị trấn, xóm, tổ dân phố đều có quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế VHTT:


Năm 2015, 30/30 xã có NVH, 27/30 xã, thị trấn có sân thể thao, 7 xã có thiết chế văn hóa-thể thao đạt chuẩn (23,3%); 427/446 xóm, TDP có NVH (95,7%); 415 xóm, TDP có sân thể thao (93%).


Đến năm 2020, 100% xã, thị trấn có Nhà văn hóa trung bình 300 chỗ ngồi, sân vận động xã đáp ứng nhu cầu hoạt động; 100% xóm, TDP đã có nhà văn hóa, sân thể thao, nhiều xóm có 3- 4 sân thể thao; 23/29 xã, Thị trấn có thiết chế VHTT đạt chuẩn của Bộ VHTT-DL, đạt tỷ lệ 80% (tăng 56,7% so với năm 2015). Dự kiến đến hết năm 2020, 100% xã, TT có thiết chế VHTT đạt chuẩn; đặc biệt nhiều xã vùng núi, bãi ngang khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng trong xây dựng thiết chế VHTT như: xã Nghi Văn, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Yên…


Năm 2019, thực hiện chủ trương sáp nhận xã, xóm, huyện Nghi Lộc từ 30 xã, TT giảm còn 29 xã, TT; từ 446 xóm giảm còn 250 xóm. Để duy trì và phát huy tốt hệ thống thiết chế VHTT sau sáp nhập, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và xóm, tổ dân phố tạm thời giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất văn hóa thể thao để sinh hoạt theo cụm dân cư, đặc biệt là giữ nguyên quỹ đất; đồng thời triển khai chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế VHTT mới phù hợp quy mô, đáp ứng nhu cầu hoạt động. Kết quả, đã có 40/250 xóm quy hoạch xây dựng mới NVH xóm tại vị trí mới tiếp tục chỉ đạo tăng số lượng xây dựng mới NVH, đồng thời nâng cấp, chỉnh trang NVH cũ làm NVH trung tâm của xóm, tổ dân phố.Nhà văn hóa xóm 9 xã Nghi ĐồngPhong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh 


Bên cạnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất VHTT, cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát huy công năng, hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế VHTT xã, xóm, không để xảy ra tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tại trung tâm VHTT xã, xóm thường xuyên diễn ra các cuộc họp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt các câu lạc bộ thơ, CLB dân ca ví giặm, CLB gia đình…Đặc biệt là hoạt động TDTT phát triển rất mạnh mẽ và thường xuyên như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh người cao tuổi…Để phát huy văn hóa đọc, gắn với tiêu chí NTM, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng các tủ sách tại NVH xóm, TDP. Đến nay, 100% NVH xã, xóm, TDP đều có tủ sách, phục vụ nhu cầu đọc sách cho nhân dân.


Công tác xây dựng, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở trong những năm qua được Cấp ủy, Chính quyền huyện và đông đảo nhân dân huyện nhà đánh giá có tính đột phá, khởi sắc, phù hợp với điều kiện KT-XH của huyện, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân huyện nhà.


Từ thực tiễn công tác xây dựng và phát huy thiết chế VHTT cơ sở, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:


Thứ nhất:  phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị là yếu tốt tiên quyết trong việc xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở.


Thứ hai: Phòng Văn hóa - thông tin  nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn , tư vấn thúc đẩy, kiểm tra…  việc xây dựng TCVH theo hướng “cầm tay chỉ việc” đối với từng xã, thị trấn và các xóm, tổ dân phố; Chú trọng  tư vấn xây dựng hệ thống thiết chế VH-TT phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, đặc điểm địa hình của từng xã, xóm … đảm bảo phát huy tốt công năng sử dụng, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.


Thứ ba: Gắn chặt nội dung xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao với xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án, cơ chế  và nguồn lực XH để  đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đặc biệt là các công trình thiết yếu như  NVH, sân thể thao. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và phát huy hệ thống thiết chế VH-TT trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Một số NVH xóm đã xây dựng từ lâu nên diện tích hẹp không đáp ứng được quy mô dân số hiện tại, đặc biệt là sau sáp nhập xóm. Quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở các xã thuộc vùng bãi ngang ven biển hạn chế; một số nhà văn hóa, khu thể thao xóm chưa phát huy hết công năng sử dụng; hiệu quả tủ sách gắn với phát huy văn hóa đọc ở các xóm chư thường xuyên.


Trong thời gian tới, Cấp ủy, Chính quyền huyện xác định tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo xây dựng và phát huy các thiết chế VHTT cơ sở trong tình hình mới, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là chỉ đạo quy hoạch, bố trí xây dựng hệ thống thiết chế VH-TT sau khi sáp nhập xóm đảm bảo khoa học, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; tiếp tục ưu tiên các nguồn lực, nghiên cứu điều chỉnh, ban hành một số cơ chế mới để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất VH-TT gắn với tập trung xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo phát triển phong trào văn hóa- văn nghệ đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất gắn với phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế VHTT cơ sở, tạo động lực để phát triển KT-XH, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng huyện Nghi Lộc ngày càng giàu mạnh, văn minh.  


Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.