Xã Nghi Hoa: biểu dương 39 gia đình, 13 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020.
 
Xã Nghi Hoa: biểu dương 39 gia đình, 13 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020. (15/09/2020 04:04 PM)


Sáng ngày 15 tháng 9, UBND xã Nghi Hoa, huyện Nghi lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020”  và 10 năm Chiến lược phát triển gia đình Việt nam giai đoạn 2010-2020. Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực UBMTTQ huyện, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT&TT huyện tham dự hội nghị.Toàn cảnh hội nghịVăn nghệ chào mừng 

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị  cùng với sự đồng thuận của nhân dân nên việc thực hiện các  phong trào này ở Nghi Hoa ngày càng có hiệu quả, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa đã được địa phương cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhất là lộ trình xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, từ đó chất lượng, số lượng ngày càng được nâng lên, các mô hình điển hình xây dựng đời sống văn hóa được và nhân rộng. Qua các phong trào, hoạt động thực tiễn nhận thức của cán bộ và nhân dân đối với công tác phát triển gia đình, xây dựng đời sống VH được coi trọng nên đã thực sự đi vào đời sống hàng ngày của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH của  địa phương. Công tác xã hội hóa y tế, giáo dục, VH - thông tin – thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân không ngừng được nâng lên, đời sống VH tinh thần ngày một phát triển.Tại hội nghị UBND xã Nghi Hoa đã biểu dương 39 gia đình, 6 tập thể và 7 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 và 10 năm Chiến lược phát triển gia đình Việt nam giai đoạn 2010-2020../.

                                                                                         Quang Dũng

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.