Xã Nghi Long: Nhiều kết quả khởi sắc sau 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
 
Xã Nghi Long: Nhiều kết quả khởi sắc sau 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. (11/09/2020 09:06 AM)


Sau 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000- 2020, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả, trong đó có nhiều điểm nhấn, nhiều nét khởi sắc, thể hiện ở một số nội dung như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hóa đều tăng. Sau 20 năm thực hiện Phong trào, đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của Nghi Long đạt: 93.3% (tăng 33,3% so với năm 2000). Năm 2000 toàn xã chỉ mới có 01 xóm được công nhận danh hiệu LVH thì đến nay 100% xóm đã được công nhận danh hiệu LVH; là một trong các đơn vị có tỷ lệ cao nhất toàn huyện.  5/5 cơ quan, đơn vị, 6 dòng họ đạt chuẩn văn hóa; các gia đình, xóm, cơ quan, đơn vị, dòng họ sau khi được công nhận nhìn chung duy trì và phát huy tốt danh hiệu. Thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến xóm được quan tâm đầu tư xây dựng, là một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn của Bộ VHTT-DL. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn xã duy trì thường xuyên và có chất lượng, trong đó Câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm xã Nghi Long là CLB hoạt động rất hiệu quả, đạt được nhiều kết quả xuất sắc; nhân dân đã thực sự trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa-thể thao; việc cưới, việc tang cơ bản được tổ chức tốt theo nếp sống văn minh; các nét đẹp truyền thống văn hóa làng quê được bảo tồn và phát huy hiệu quả; văn hóa đã trở thành nếp nghĩ, cách làm trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1%. Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt phát triển mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên mọi mặt của đời sống xã hội, có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Tiết mục của CLB hát dân ca ví, giặm Nghi Long đạt giải nhất tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV (Nguồn: Congannghean.vn)


Đảng ta đã xác định “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”, những kết quả trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã Nghi Long trong những năm qua đã thể hiện rõ nét nội dung đó; phong trào văn hóa, văn nghệ đã trở thành động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội của xã nhà, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần quan trọng đưa xã Nghi Long đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời góp phần khẳng định bản sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương và con người Nghi Long; đây đồng thời là nền tảng, động lực để xã Nghi Long tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Đình Dương

Phòng VHTT huyện   

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.