Xã Nghi Long: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.
 
Xã Nghi Long: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. (14/09/2020 03:43 PM)

 

Chiều ngày 11/09/2020, UBND xã Nghi Long  tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam (2010-2020).

Những năm qua, Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  và thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn xã Nghi Long đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và toàn xã hội. Việc cũng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả khả quan.  Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi như  hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng… Phong trào “toàn dân rèn luyện theo gương bác hồ vĩ đại” được người dân hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: gia đình vượt khó nuôi dạy con cháu thành đạt, gia đình làm kinh tế giỏi, cá nhân tham gia đóng góp từ thiện xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ  năm 2001 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã Nghi Long  đã phối hợp với các nhà hảo tâm  xây mới 55 nhà tình nghĩa, sửa chữa 22 nhà cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn không đủ sức lao động với tổng số tiền 2 tỷ 700 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, nhiều đề án, kế hoạch về công tác gia đình được ban hành, xã Nghi Long đã bám sát chủ chương chỉ đạo của tỉnh, huyện. Công tác tuyên truyền pháp luật về công tác gia đình được các ban ngành, đoàn thể tổ chức thường xuyên. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 22 câu lạc bộ các loại như:  CLB “Chồng yêu vợ”, “Nam giới không bạo hành”, “Người cha mẫu mực”, “Phụ nữ tự chủ”, tổ chức diễn đàn “Giao lưu thanh niên”. Nhìn chung các mô hình được duy trì và ngày càng phát triển.

 Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc


Tại hội nghị này, UBND xã Nghi Long đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 79 hộ gia đình, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020;  2 tập thể, 2 cá nhân và 20 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn (2010-2020).

 

                                                                                                Thu Hiền

                                                                                                Trung tâm VHTT Nghi Lộc

                                                           

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.