Nghi Phương tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm chiến lược gia đình Việt Nam
 
Nghi Phương tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm chiến lược gia đình Việt Nam (29/10/2020 03:16 PM)


Sáng ngày 29/10, UBND xã Nghi Phương tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020.

Hai mươi năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nghi Phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các nội dung như: xây dựng gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, dòng họ văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện các cuộc vận động, phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi; phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đến nay, 85% số gia đình trên địa bàn xã đạt gia đình văn hóa, tăng 20% so với năm 2000. Trong số này có 75% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục 5 năm, 10 năm. Toàn xã có 6/8 xóm, 5 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được gắn với phong trào thi đua xây dựng NTM. Xã tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân, nhất là tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Dịp này, chủ tịch UBND xã Nghi Phương tặng giấy khen cho 4 tập thể, 4 gia đình  có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện chiến lược gia đình Việt Nam và bầu chọn 2 tập thể, một gia đình đi dự hội nghị cấp huyện trong thòi gian tới.

 

Lãnh đạo xã Nghi Phương trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

 

                                           Nhật Tuấn

                                           Trung tâm VHTT&TT huyện Nghi Lộc

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc: gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với xây dựng NTM, đô thị văn minh

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.