NGHI LỘC: HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CÁC GIÁO XỨ TRÊN ĐỊA BÀN.
 
NGHI LỘC: HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CÁC GIÁO XỨ TRÊN ĐỊA BÀN. (11/09/2020 08:31 AM)


Nghi Lộc hiện có 21/29 xã, thị trấn có hội viên theo đạo Công giáo với 96 chi hội giáo (34 chi hội giáo toàn tòng, 62 chi hội xen). Tổng số hội viên giáo gồm 930 đồng chí, trong đó 35 hội viên là đảng viên, có 103 hội viên tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong thời gian qua, hoạt động của Hội CCB vùng giáo từng bước được nâng lên, cán bộ hội viên đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương nói chung và công tác hội nói riêng.

Sau hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng điểm chi hội CCB vùng giáo, Hội CCB huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy đề nghị cấp ủy các xã, thị trấn vào cuộc chỉ đạo, hỗ trợ Hội CCB xã triển khai ký kết nội dung chương trình phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tham gia khảo sát, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã có 14 Hội CCB xã ký kết chương trình phối hợp với Hội đồng mục vụ giáo xứ trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Sống tốt đời, đẹp đạo", phong trào “Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

5 năm qua (2015 - 2020), cán bộ hội viên và bà con giáo dân Nghi Lộc đã hiến 20.035m2 đất, 285.000 ngày công, đóng góp 328 tỷ đồng để làm đường bê tông nông thôn, thiết chế văn hóa cơ sở. Tiêu biểu trong phong trào này là các giáo xứ Tân Yên (Nghi Diên), Làng Anh (Nghi Phong), Hội Yên (Nghi Văn), Làng Nam (Nghi Trung), La Nham (Nghi Yên), Đồng Vông (Nghi Xá), Trang Cảnh (Nghi Xuân), Trung Hậu (Nghi Hoa)…. Chỉ riêng tại giáo xứ Thượng Lộc (Nghi Vạn), bà con giáo dân đã hiến 3.000m2 đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng, 1.200 ngày công để góp sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều chức sắc, chức việc rất tích cực tham gia đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tiêu biểu là linh mục Nguyễn Hiệu Phượng, quản xứ Tân Yên đã vận động bà con di dời 8,5 km tường bao, hiến đất, ủng hộ xã Nghi Diên 200 tấn xi măng để làm đường bê tông nông thôn. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm hội viên CCB gương mẫu, đi đầu đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất xây dựng nông thôn mới, điển hình có ông Bạch Quang Anh, ở xóm Phong Anh (Nghi Phong) được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Lan tỏa cùng với phong trào quần chúng, Hội CCB huyện đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên và bà con giáo dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh các cấp có thẩm quyền giải quyết. Hội đã tranh thủ các nguồn xã hội hóa đảm nhận một số công trình, phần việc thiết thực như tu sửa, xây dựng, mua sắm thiết chế nhà văn hóa tại xóm 11 (Nghi Phương) với số tiền trên 60 triệu đồng; cùng cơ quan MTTQ và các đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm 3, 4 (Nghi Thuận) với số tiền 150 triệu đồng. Ở cơ sở, đa phần các tổ chức hội đều nhạy bén vào cuộc, xây dựng nhiều mô hình hết sức ý nghĩa như: "Cổng trường an toàn giao thông", "Đường cờ cựu chiến binh", "Cựu chiến binh bảo đảm an ninh trật tự"... Hay như công trình "Điện đường thắp sáng", cụm cụm panô khổ lớn tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước tại trung tâm các xã. Nhiều cơ sở hội tiếp tục duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày lễ trọng của giáo xứ, giáo họ; phối hợp tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch Covid - 19 ở giáo xứ Hội Yên (Nghi Văn), giáo họ Bắc Thịnh (Nghi Kiều); tặng 10 thùng đựng rác thông minh cho giáo xứ Đồng Vông (Nghi Xá), 50 cây hoa ban cho giáo xứ Lập Thạch (Nghi Thạch)....Thông qua vai trò, uy tín của tổ chức hội, bà con giáo dân trên địa bàn đã tích cực hơn trong việc tham gia đóng góp, ủng hộ thuế, quỹ cho Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ đối với địa phương. Hoạt động của các chi hội vùng giáo ngày càng cụ thể, sát thực và phù hợp nên chất lượng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ chi hội, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 82%, không còn chi hội, hội viên yếu kém; 5 năm qua thành lập thêm 1 chi hội giáo toàn tòng tại xóm 8, thuộc giáo xứ Nhân Hòa (Nghi Thuận).Hội CCB xã Nghi Xá trao tặng thùng đựng rác thông minh cho giáo xứ Đồng Vông

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động phối hợp giữa Hội CCB cơ sở và Hội đồng mục vụ các giáo xứ vẫn còn có một số tồn tại như: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động chủ trương, chính sách, pháp luật trong tổ chức hội vùng giáo, cho cán bộ, hội viên và bà con giáo dân thiếu thường xuyên, chuyển biến chưa rõ nét; một số tổ chức Hội sau ký kết chương trình phối hợp chưa chủ động gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin, đề xuất, tham mưu kịp thời; chất lượng hoạt động có chi hội chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn số ít cán bộ, hội viên năng lực, trách nhiệm, phương pháp hạn chế, thiếu gương mẫu trong thực hiện các phong trào tại địa phương.

Thời gian tới, trên cơ sở kinh nghiệm rút ra từ những mặt tích cực lẫn hạn chế của 5 năm hoạt động phối hợp, Hội CCB huyện xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương. Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vùng giáo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao nhận thức, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội phát động góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

ĐẬU KHẮC THÂN

Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc

    

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.