Nghi Lộc: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống pháo nổ tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 
Nghi Lộc: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống pháo nổ tết Nguyên đán Canh Tý 2020. (02/01/2020 04:50 PM)


Trong những năm qua, mặc dù Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nhiều giải pháp để phòng, chống pháo nổ, tuy nhiên tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép, đặc biệt là trong đêm giao thừa tết Nguyên Đán ở một số địa phương trên địa bàn huyện Nghi Lộc vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, để phòng ngừa, ngăn chặn việc sản xuất mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Cấp ủy, chỉnh quyền huyện đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phòng chống pháp nổ, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống pháo nổ.

Trong đó, Cấp ủy, Chính quyền huyện Nghi Lộc luôn xác định giải pháp tuyên truyền vận động là đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa tiên quyết. Vì vậy trong những năm qua, Cấp ủy, Chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền 30 xã, Thị trấn, huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị để tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của Pháp luật về phòng chống pháo nổ, đặc biệt là trong các dịp tết Nguyên đán. Trong đó chú trọng một số giải pháp sau:

Về giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trước dịp tết Nguyên đán, Huyện ủy ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống pháo nổ, trong đó xác định rõ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; đặc biệt nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, quán triệt trong cấp ủy, đến từng Đảng viên về các quy định của pháp luật về phòng, chống pháo nổ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có chương trình, phương pháp cụ thể thì ở đó công tác tuyên truyền phòng, chống pháo nổ đạt hiệu quả tốt và ngược lại.

UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống pháo nổ. Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, Cấp ủy, chính quyền 30 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền phòng, chống pháo nổ tại địa phương.

UBND huyện chủ trì tổ chức cuộc họp với các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn để quán triệt tinh thần, nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống pháo nổ; đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng chống pháo nổ giữa các cơ quan, đơn vị và UBND huyện. UBND các xã, Thị trấn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy định của Pháp luật về phòng chống pháo nổ.

 

Chỉ đạo Ngành Văn hóa – Thông tin – đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống pháo nổ, cụ thể:

Tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh xã, xóm, TDP; giao Trung tâm VHTT-TT huyện xây dựng đĩa CD về nội dung phòng chống pháo để phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của huyện, sao gửi đài truyền thanh các xã, TT; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe của Công an huyện và Trung tâm VHTT-TT huyện đến tận khu dân cư. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Huyện đoàn chủ động xây dựng nhiều hình ảnh gắn liền với những câu khẩu hiệu phòng chống pháo dễ hiểu, dễ nhớ để tuyên truyền trên các trang Facebook của các tập thể, cá nhân từ huyện đến cơ sở tạo hiệu ứng lan tỏa tốt.

Triển khai tuyên truyền bằng hình thức trực quan; chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT huyện treo các băng rôn, khẩu hiệu phòng chống pháo nổ tại khu vực trung tâm huyện; 100% xã, thị trấn treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường chính và nơi đông dân cư.

Một trong những giải pháp được tập trung cao để thực hiện là tuyên truyền trong các trường học; Chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện tuyên truyền sâu rộng trong  tất cả các trường học trên địa bàn huyện về nội dung phòng chống pháo nổ; trong đó có hình thức sân khấu hóa để các em học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường nhận thức rõ về tác hại pháo nổ; tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trên địa bàn; các hành vi bị cấm liên quan đến pháo; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không để các em học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Triển khai cho học sinh ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo.

MTTQ và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho các đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng chống pháo nổ, tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quy định của Pháp luật về phòng, chống pháo nổ.

Gắn tuyên truyền phòng chống pháo nổ với Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đưa nội dung không sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo vào hương ước, quy ước của các khu dân cư; Xem việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng chống pháo nổ là một tiêu chí quan trọng để xem xét, công nhận các danh hiệu văn hóa như Làng văn hóa, TDP văn hóa, gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa…

Cùng với các giải pháp quyết liệt của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, rất cẩn sự quan tâm vào cuộc của mỗi người dân trong công tác phòng, chống pháo nổ, để Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 thực sự diễn ra trong an toàn, văn minh!

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc: các cấp Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.