Danh sách Di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Nghi Lộc
 
Danh sách Di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Nghi Lộc (06/09/2017 01:52 PM)

             UBND HUYỆN NGHI LỘC                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                              

 

 


DANH SÁCH

Di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Nghi Lộc

(Tính đến tháng 8 năm 2020)

 

 

TT

Tên di tích

Địa điểm

 

Loại hình di tích

Cấp xếp hạng

Năm xếp hạng

Ghi chú

 

Quốc gia

Cấp tỉnh

LS

KTNT   

KCH

DT

 

1      

Đền Tam Tòa

Xóm 1 - Nghi Công Bắc

x

 

 

 

 

x

 

 

 

2      

Nhà thờ họ Nguyễn Duy

xóm 8-Nghi Công Nam

x

 

 

 

 

x

 

 

 

3      

Nhà thờ và mộ Tiến sỹ Phạm Nguyễn Du

làng Đặng Điền- Nghi Xuân

x

 

 

 

x

 

 

 

 

4      

Đền Chính vị

Nghi Xuân

x

 

 

 

x

 

 

 

 

5      

Đền Phúc Vĩ

Nghi Xuân

x

 

 

 

 

x

2018

 

 

6      

Nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Thức Tự

xóm 12-Nghi Trường

x

 

 

 

x

 

 

 

 

7      

Đền  thờ  và mộ  Nguyễn  Năng  Tĩnh

xóm 6-Nghi Trường

x

 

 

 

 

x

 

 

 

8      

Đền  Diên  Cờ

 Xóm 14-Nghi Trường

x

 

 

 

x

 

2016

 

 

9      

Đền Đông Hải

xóm 2-xã Phúc Thọ

x

 

 

 

 

x

2014

 

 

10    

Đền Phượng Cương

làng Phượng Cương- Nghi Phong

x

 

 

 

x

 

 

 

 

11    

Nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Kế Sài

xóm 3 - Nghi Hợp

x

 

 

 

x

 

2014

 

 

12    

Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Đình Đắc

xóm  6  và  xóm  4- Nghi Hợp

x

 

 

 

 

x

2014

 

 

13    

Đền thờ Nguyễn Xí

xóm 3- Nghi Hợp

x

 

 

 

x

 

1990

 

 

14    

Nhà thờ Nguyễn Kế Hưng

Xóm 3 - Nghi Hợp

x

 

 

 

x

 

2017

 

 

15    

Đình Chợ Xâm

làng Kim Khê Trung - Nghi Hoa

x

 

 

 

x

 

 

 

 

16    

Nhà thờ họ Nguyễn Trương

xóm 5- Nghi Xá

x

 

 

 

 

x

2014

 

 

17    

Đền Đức Vua

xóm 2- Nghi Xá

x

 

 

 

 

x

2014

 

 

18    

Đền thờ và mộ Đức Thánh Hậu

xóm Kim Lộc - Nghi Trung

x

 

 

 

x

 

 

 

 

19    

Nhà thờ họ Nguyễn Đình chi 3

x. Nghi Khánh

x

 

 

 

 

X

 

 

 

20    

Đền cửa và mộ tướng Ninh Vệ

x. Khánh Đền-Nghi Khánh

x

 

 

 

 

X

 

 

 

21    

Đền Tráng Liệt

xóm Bắn-Nghi Thiết

x

 

 

 

 

X

 

 

 

22    

Đình, đền, chùa Trung Kiên

xóm Đình - Nghi Thiết

 

x

 

 

x

 

 

 

 

23    

Chùa Tuyết Sơn

xóm 8- Nghi Tiến

x

 

 

 

 

x

 

 

 

24    

Đền Thượng Diên

Xã Nghi Diên

x

 

 

 

 

x

2015

 

 

25    

Nhà thờ họ Nguyễn Đức

Xã Nghi Trung

x

 

 

 

 

x

2015

 

 

26    

Kênh Nhà Lê

Xã Nghi Yên, Nghi Quang

x

 

 

 

x

 

2016

 

 

27    

Nhà thờ họ Lê Cảnh Đại Tôn và Lăng mộ, Nhà thờ Tham Tri Lê Lưỡng Bạt

Xã Nghi Thịnh

x

 

 

 

 

x

2016

 

 

28    

Nhà thờ họ Nguyễn Bá - Chi II

Nghi Long

x

x

 

 

 

x

2017

 

 

29    

Chùa Sơn Hải

Nghi Yên

x

 

 

 

 

x

2019

 

 

Tổng số: 29 di tích

 

 

 

 

 

12

17

2020

 

 

                    

 

                                                                                                                                           PHÒNG VHTT HUYỆN  NGHI LỘC                   

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.