Quyết định công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc
 
Quyết định công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (08/08/2019 10:52 AM)
 | 
 
Tin đã đưa: