Kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện(1469 – 2019),125 năm danh xưng Nghi Lộc (1894 -2019).
 
Kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện(1469 – 2019),125 năm danh xưng Nghi Lộc (1894 -2019). (12/04/2018 10:54 AM)

                    UBND HUYỆN NGHI LỘC

     BTC KỶ NIỆM 550 THÀNH LẬP HUYỆN

                       Số:  32/KH - BTC

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Nghi Lộc, ngày 12  tháng 4  năm 2018

  


                                                                                            KẾ HOẠCH


                                                        Tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện(1469 – 2019),

                                                                                       125 năm danh xưng Nghi Lộc (1894 - 2019)


Thực hiện Kế hoạch số 01 - KH/BCĐ ngày 10/4/2018 của Ban Chỉ đạo lễ kỷ niệm - Huyện ủy Nghi Lộc về việc tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc, tiểu ban tổ chức lễ kỷ niệm xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau:

            I. Mục đích, yêu cầu:

            - Bám sát Kế hoạch tổng thể; xác định các nhiệm vụ cụ thể; phân công trách nhiệm cho các phòng, ngành liên quan chủ động trong công tác triển khai thực hiện đồng thời đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

            II.  Nhiệm vụ trọng tâm:

- Phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVIII huyện Đảng bộ, các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước, các chỉ tiêu KTXH của huyện trên mọi lĩnh vực; xây dựng các công trình chào mừng lễ kỷ niệm; triển khai hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa (tháng 4/2018 - tháng 4/2019).

- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm (tháng 5/2018).

- Thông tin cho Hội đồng hương, con em Nghi Lộc ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh (tháng 5/2018).

- Phát sóng chuyên mục “Đất và người Nghi Lộc”; mở chuyên mục “Chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Lộc” trên Cổng TTĐT, Bản tin nội bộ huyện (hàng tháng ); Bản tin đặc biệt về hoạt động kỷ niệm (tháng 4/2019); Phối hợp với Đài TW và địa phương xây dựng các chương trình, tin, bài viết về Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội của huyện.       

- Giải phóng san lấp mặt bằng khu vực quy hoạch khu trung tâm văn hóa huyện, chuẩn bị địa điểm tổ chức sự kiện (tháng 5/2018).

- Hiệp động Đoàn văn công Quân khu 4 xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng và chương trình nghệ thuật (Hiệp đồng tháng 4/2018, tổng duyệt tháng 2/2019).

            - Xây dựng kịch bản chương trình buổi lễ (tháng 7/2018).           

- Hợp đồng Đài PTTH truyền hình đưa tin buổi lễ (tháng 12/2018).

- Xây dựng đĩa phim truyền thống về Nghi Lộc (hoàn thành tháng 1/2019).

- Phát hành ấn phẩm “Đất và người Nghi Lộc” (tháng 12/2018).

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 550 lịch sử huyện Nghi Lộc (tháng9 - tháng12/2018).

- Tổ chức trại sáng tác ca khúc Nghi Lộc (từ tháng 7- tháng 10/2018); tổ chức biểu diễn ca khúc mới về Nghi Lộc, phát hành đĩa ca khúc Nghi Lộc (tháng 2/2019). 

            - Xây dựng logo huyện Nghi Lộc (hoàn thành tháng 12/2018).

- Tổ chức hội thi Tiếng hát làng Sen, giải thể thao quần chúng (15 ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm).

      - Phối hợp lực lượng vũ trang làm công tác dân vận xây dựng các công trình NTM (tháng 4/2018 – tháng 2/2019).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện (hoàn thành tháng 1/2019).

+ Tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu, dựng cụm cổ động về nội dung lễ kỷ niệm. Mỗi xã, thị trấn dựng tối thiểu 01 cụm cổ động tấm lớn.

+  Tại trung tâm huyện dựng 03 bảng cổ động tấm lớn (01 bảng tại ngã tư TT Quán Hành, 01 bảng tại ngã tư Huyện ủy, 01 bảng tại điểm quy hoạch mới đối diện trụ sở UBND huyện cũ).

+ Treo băng rôn, logo và trang trí đèn led trên quốc lộ 1A đoạn qua TT Quán Hành và các tuyến đường ở TT Quán Hành; cắm cờ hồng kỳ dải phân cách quốc lộ 1A.

+ Trang trí các cổng chào tại Thị trấn Quán Hành, xã Nghi Trung, Nghi Long và Nghi Diên.

+ Trang trí cổng hơi tại khu vực vào UBND huyện và khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa – Thể thao mới.

+ Treo cờ, panô, khẩu hiệu trên trục đường 35m, tập trung tại khu vực diễn ra buổi lễ.

+ Làm mới một số cụm đèn Led, tôn dày các cụm đèn Led tại khu vực đường 35 Thị trấn, đường 48E.

+ Xây dựng mới cổng chào trên Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm huyện thay thế cổng chào điện tử (tháng 12/2018).

+ Dựng bảng chỉ dẫn địa giới hành chính Nghi Lộc bên Quốc lộ 1 A khu vực tiếp giáp huyện Diễn Châu (Tháng 12/2018).

- Tham mưu Sở Nội vụ công tác thi đua khen thưởng (tháng 5/2018).

- Chỉnh trang đô thị Quán hành (tháng 6/2018 - 10/2018).

- Chuẩn bị giấy mời (theo danh sách cụ thể); hoa cài đại biểu, túi quà cho các đại biểu gồm quà, kỷ yếu, báo, đĩa nhạc ca khúc Nghi Lộc... (tháng 2/2019); chuẩn bị chỗ ngồi đại biểu, hoa để bàn, nước uống; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ sự kiện.

- Hiệp đồng đơn vị sự kiện chuẩn bị cơ sở vật chất, ánh sáng, loa máy, trang trí lễ nghi khánh tiết buổi lễ (tháng 2/2019).

- Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện (VP Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND bố trí lịch trước khi diễn ra sự kiện).

- Phục vụ lễ tân, đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi, gửi quà cho đại biểu.

            - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường (trước, trong, sau sự kiện).

- Đảm bảo công tác y tế, ATTP trên địa bàn và tại khu vực diễn ra sự kiện (trước, trong, sau sự kiện).

- Đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau sự kiện.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện:

1.1. Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm.

- Văn phòng HĐND - UBND chủ trì, phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Phòng TCKH, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Ban đầu tư dự án huyện xây dựng, tổng hợp dự toán hoạt động, trong đó:  

+ Văn phòng HĐND - UBND (Tài vụ) dự toán kinh phí lễ tân: Giấy mời, hoa cài đại biểu, hoa để bàn, nước uống, túi quà cho các đại biểu (kỷ yếu, báo, đĩa nhạc ca khúc Nghi Lộc); công tác hậu cần phục vụ sự kiện…

+ Phòng Văn hóa-TT (Đ/c Hùng - TP): dự toán kinh phí tuyên truyền báo đài, chương trình nghệ thuật, trại sáng tác ca khúc, cuộc thi tìm hiểu, hợp đồng truyền hình trực tiếp, xây dựng và in ấn kỷ yếu, xây dựng mới cổng chào trên Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm huyện thay thế cổng chào điện tử, dựng bảng chỉ dẫn địa giới hành chính Nghi Lộc bên Quốc lộ 1A khu vực tiếp giáp huyện Diễn Châu.

+ Trung tâm Văn hóa (Đ/c Phương - GĐ): dự toán kinh phí truyền thông cổ động, trang trí khánh tiết sự kiện, kinh phí tổ chức trình diễn ca khúc mới về Nghi Lộc.      

+ Ban Quản lý Dự án: dự toán kinh phí san lấp mặt bằng. 

1.2. Công tác lễ tân, hậu cần:

 - Công tác Chuẩn bị: giấy mời, hoa cài đại biểu; túi quà đại biểu (quà, kỷ yếu, báo, đĩa nhạc ca khúc Nghi Lộc…; Chuẩn bị chỗ ngồi, hoa để bàn, nước uống; đảm bảo công tác lễ tân phục vụ sự kiện.

            - Đón tiếp khách; phục vụ hậu cần:

             + Tham mưu thành lập bộ phận (có quyết định riêng) và phân công cụ thể thành viên chịu trách nhiệm liên hệ đón tiếp các đoàn đại biểu trước, trong, sau lễ kỷ niệm; Gửi quà cho đại biểu tại lễ kỷ niệm; đảm bảo công tác hậu cần trong quá trình tổ chức hoạt động.   

1.3. Hoạt động phối hợp:  

- Văn phòng HĐND - UBND Phối hợp Phòng LĐTB&XH, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

 Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện soát xét dự toán kinh phí, trình  thường trực BCĐ lễ kỷ niệm.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND huyện giải phóng san lấp mặt bằng khu vực quy hoạch khu trung tâm văn hóa huyện.

- Chỉ đạo UBND thị trấn Quán hành và các xã  đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức sự kiện.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban quản lý dự án và đầu tư:

- Triển khai giải phóng mặt bằng khu TTVH huyện.

- Tham mưu UBND huyện hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, hành lang ATGT, xây dựng các công trình trọng điểm:

+ Tuyến nối cuốc lộ 1 A đi thị xã Cửa Lò, đoạn Quán Hành - Chợ Sơn, huyện Nghi Lộc (QL48E), tỉnh Nghệ An.

+ Đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành sử dụng vốn Trung hạn.

+ Xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh tại xã Phúc Thọ.

+ Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng các công trình chào mừng lễ kỷ niệm.

5. Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm VHTT-TT huyện:

 - Phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND tham mưu, dự trù kinh phí các hoạt động liên quan.

- Tuyên truyền phát động phong trào thi đua trên địa bàn toàn huyện; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa: Xây dựng 5-7 nhà văn hóa xóm; tham mưu khởi công xây dựng Khu mộ chí sỹ yêu nước Trương Văn Lĩnh, nâng cấp đền Chính vị; đề nghị xếp hạng 2 Di tích lịch sử cấp tỉnh.

- Phối hợp với Đài TW và địa phương xây dựng các chương trình, tin, bài viết về Kinh tế - Chính trị - Văn hóa – Xã hội của huyện (Phòng Văn hóa).

- Tham mưu UBND huyện thông tin cho Hội đồng hương Nghi Lộc ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về tình hình chung của huyện và chủ trương tổ chức kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc (Phòng Văn hóa).

- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền cổ động trước, trong và sau lễ kỷ niệm; băng rôn, khẩu hiệu, cụm cổ động, hồng kỳ...(Phòng VH, Trung tâm VH):

+ Tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu, dựng cụm cổ động về nội dung lễ kỷ niệm. Mỗi xã, thị trấn dựng tối thiểu 01 cụm cổ động tấm lớn.

+ Tại trung tâm huyện dựng 03 bảng cổ động tấm lớn (01 bảng tại ngã tư TT Quán Hành, 01 bảng tại ngã tư Huyện ủy, 01 bảng tại điểm quy hoạch mới đối diện trụ sở UBND huyện cũ).

+ Treo băng rôn, logo và trang trí đèn led trên quốc lộ 1A đoạn qua TT Quán Hành và các tuyến đường ở TT Quán Hành; cắm cờ hồng kỳ dải phân cách quốc lộ 1A.

+ Trang trí các cổng chào tại Thị trấn, xã Nghi Trung, Nghi Long và Nghi Diên.

+ Trang trí cổng hơi tại khu vực vào UBND huyện và khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa – Thể thao mới.

+ Treo cờ, panô, khẩu hiệu trên trục đường 35m, tập trung tại khu vực diễn ra buổi lễ.

+ Làm mới một số cụm đèn Led, tôn dày các cụm đèn Led tại khu vực đường 35 Thị trấn, đường 48E.

+ Xây dựng mới cổng chào trên Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm huyện.

+ Cung cấp mẫu tranh cổ động tấm lớn cho các xã, TT (Trung tâm VH)

+ Xây dựng biển chỉ dẫn địa giới huyện Nghi Lộc khu vực tiếp giáp huyện Diễn Châu.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thi sáng tác ca khúc, tổ chức biểu diễn các ca khúc mới về Nghi Lộc, phát hành đĩa ca khúc Nghi Lộc (Phòng VH, Trung tâm VH).

- Chủ trì, phối hợp Đoàn văn công Quân khu 4 xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng và chương trình nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm (Phòng VH, Trung tâm VH).

- Xây dựng logo huyện Nghi Lộc (Phòng VH, Trung tâm VH).

- Phối hợp đơn vị sự kiện chuẩn bị cơ sở vật chất, loa máy, trang trí lễ nghi khánh tiết (Trung tâm VH).

- Tổ chức giải thể thao quần chúng (TTVH huyện).

6. Đài TT-TH huyện:

- Xây dựng đĩa phim truyền thống về Nghi Lộc (hoàn thành tháng 2/2019).

- Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện.

7. Huyện đoàn:

- Triển khai cuộc thi tìm hiểu (theo KH tiểu ban tuyên truyền).

- Phối hợp Phòng GD và ĐT huy động lực lượng đoàn viên, giáo viên, học sinh tổ chức công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trước, trong và sau sự kiện đặc biệt là tại các khu vực trung tâm, các di tích lịch sử trên địa bàn.

- Phối hợp UBND thị trấn Quán  hành, trường THPT Nguyễn Duy Trinh tổng dọn v sinh môi trường khu vực TT Quán Hành, đặc biệt là khu vực tổ chức sự kiện .

8. Phòng Lao động TBXH, Ban chỉ huy quân sự huyện:

- Triển khai các chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Văn phòng HĐND – UBND, Công an huyện tổ chức lễ viếng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

9. Ban chỉ huy quân sự huyện:

- Phối hợp Phòng Lao động triển khai hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Phối hợp với Công an huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

- Huy động lực lượng triển khai các hoạt động khi có yêu cầu; phối hợp Phòng Lao động TBXH tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ; tham gia công tác đảm bảo trật tự tại lễ kỷ niệm (theo KH tiểu ban an ninh); triển khai hoạt động dân vận giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

10. Công an huyện:

- Xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

11. Phòng GD-ĐT huyện:

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các đơn vị giáo dục trên địa bàn; phấn đấu xây dựng 4 - 5 trường chuẩn quốc gia.

- Tham mưu Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 550 năm thành lập huyện Nghi Lộc (1469 – 2019).

- Phối hợp Huyện đoàn huy động lực lượng đoàn viên, giáo viên, học sinh tổ chức công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn trước, trong và sau sự kiện đặc biệt là ở các khu vực trung tâm, các di tích lịch sử trên địa bàn huyện.

- Phân công lực lượng giáo viên tham gia công tác lễ tân, tham gia chương trình nghệ thuật.  

12. Phòng Y tế:

            Phối hợp Bệnh viện đa khoa xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế và ATTP trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

13.  Phòng Nội vụ:

Tham mưu Ban Thi đua khen thưởng của tỉnh Nghệ An đảm bảo công tác thi đua khen thưởng.

14. Điện lực Nghi Lộc:

Có kế hoạch đảm bảo ổn định nguồn điện lưới trước, trong và sau lễ kỷ niệm; kịp thời khắc phục các sự cố về điện (nếu có).

 

15. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể:

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa lễ kỷ niệm trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

- Phát động các phong trào thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực chào mừng kỷ niệm (xác định địa chỉ và đăng ký thi đua) về BCĐ tổ chức lễ kỷ niệm

- Huy động lực lượng tham gia các hoạt động khi có yêu cầu; tổ chức tốt các hoạt động vì môi trường.

16. Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Nghi lộc 4:

- Trường THPT Nghi lộc 4: triển khai công tác vệ sinh môi trường khu vực nghĩa trang liệt sỹ trước, trong, sau thời gian tổ chức lễ viếng nghĩa trang.

- Trường THPT Nguyễn Duy Trinh: phối hợp Huyện đoàn và UBND thị trấn Quán hành vệ sinh khu vực Quán hành và khu vực diễn ra sự kiện.

17. UBND TT Quán Hành:

- Tập trung giải phóng mặt bằng khu VHTT huyện.

- Đảm bảo công tác tuyên truyền cổ động trên địa bàn thị trấn (Hoàn thành tháng 2/2019).

- Phối hợp Huyện đoàn, trường THPT Nguyễn Duy Trinh tổng dọn v sinh môi trường khu vực TT Quán Hành, đặc biệt là khu vực tổ chức sự kiện (trước, trong, sau khi tổ chức sự kiện).

- Công tác an ninh (theo kế hoạch của tiểu ban an ninh).

18. UBND các xã, thị trấn:

- Phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVIII huyện Đảng bộ, các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước, các chỉ tiêu KTXH của huyện và địa phương.

- Mỗi xã đăng ký xây dựng một công trình có liên quan thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm.

- Triển khai công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo ATTP trước, trong và sau lễ kỷ niệm đặc biệt tại khu vực trung tâm xã, thị trấn và các di tích.

- Triển khai công tác truyên truyền cổ động: treo băng rôn, khẩu hiệu; mỗi xã, thị trấn dựng tối

 thiểu 01 cụm cổ động về nội dung lễ kỷ niệm.

 Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện, 125 năm danh xưng Nghi Lộc; Yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC LẾ KỶ NIỆM

 - TT Huyện ủy (b/c);                                                                     TRƯỞNG BAN

- UBND huyện (b/c);                                                                        

- Các phòng ban liên quan (t/h);                                                            (Đã ký)

- UBND các xã và TT Quán Hành (t/h);

- Trường THPT Nguyễn Duy Trinh;

- Trường THPT NL4;                                                             PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 - Lưu: VT.                                                                              Trần Thị Ánh Tuyết

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.