Thông báo về việc công khai điều chỉnh Quy hoạch đất đến 2020 (18/06/2018 05:52 PM)

1. Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nghi Lộc. Xem nội dung văn bản tại đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Xem nội dung văn bản tại đây

3. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Xem nội dung văn bản tại đây

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

HUYỆN ỦY NGHI LỘC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         2401
Lượt truy cập thứ:  33410663
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   454873