Kế hoạch đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
 
Kế hoạch đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (25/07/2018 10:20 AM)
Để nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận một của theo Nghị Định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. UBND huyện Nghi Lộc ban hành Kế hoạch đo lường sự thỏa mãn của khách hàng để đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của công tác cải cách hành chính trong việc thực thi công vụ của các phòng, ngành và UBND 30 xã, thị trấn. Xem toàn bộ nội dung kế hoạch tại đây
 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.