Nghi Lộc: 03 năm thành lập thêm được 5 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
 
Nghi Lộc: 03 năm thành lập thêm được 5 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (11/01/2018 03:20 PM)

Trong những năm qua, việc thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn  tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020" trên địa bàn huyện Nghi Lộc đạt nhiều kết quả khả quan.

Đảng bộ huyện Nghi Lộc hiện có 75 tổ chức cơ sở Đảng gồm 37 Đảng bộ và 38 chi bộ khối cơ quan trực thuộc (trong đó có 03 chi bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp tư nhân). Là huyện có địa bàn rộng, đời sống nhân dân ở các xã vùng núi, vùng bãi ngang còn nhiều khó khăn; có khá nhiều doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn huyện, nhưng hầu hết đều có quy mô vừa và nhỏ, số lượng lao động ít; các doanh nghiệp có đông lao động thì chủ yếu trực thuộc BQL Khu kinh tế Đông Nam; Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ trong việc thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020" của BTV Tỉnh ủy (Đề án 03) tại huyện. Nhưng xác định việc triển khai thực hiện tốt Đề án là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, các TCCS Đảng ở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương nên cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngay sau khi có Đề án của Tỉnh, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 141-KH/HU ngày 14/07/2014 về việc Tuyên truyền, quán triệt Đề án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. Cùng với đó BTV Huyện ủy cũng đã ban hành các Kế hoạch, chương trình khác như Kế hoạch số 125-KH/HU ngày 28/3/2014 về thực hiện Đề án "xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng - đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện"...và triển khai Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong toàn Đảng bộ huyện; và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành có liên quan, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt Đề án.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức phong phú; đặc biệt thông qua các cuộc gặp mặt đầu năm với các doanh nghiệp; giao ban với các Bí thư các chi bộ; làm việc, tiếp xúc với các doanh nghiệp và địa phương nhiều vấn đề liên quan đến các vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp đã được tháo gỡ; các quyền lợi chính sách của người lao động được thực hiện đảm bảo hơn; các doanh nghiệp đã nắm bắt được kịp thời hơn điều kiện và những định hướng phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Nhiều chủ doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến thành lập, tổ chức các hoạt động của chi bộ trong các doanh nghiệp như: Công ty TNHH thương mại và vận tải Bình Minh, Công ty cổ phần Tổng công ty xây dựng Nghệ An, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bãi Lữ; Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hoa, Nghi Xuân, Phúc Thọ.

Sau gần 05 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/HU của huyện và 03 năm triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, huyện đã chỉ đạo thành lập thêm được 5 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có 1 chi bộ trực thuộc Huyện uỷ (Công ty cổ phần Tổng công ty xây dựng Nghệ An); 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, (gồm Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hoa, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Xuân, Quỹ tín dụng nhân dân Phúc Thọ và Hợp tác xã đóng tàu Trung Kiên). Các chi bộ sau khi được thành lập đã kịp thời xây dựng được Quy chế hoạt động, duy trì các chế độ sinh hoạt, phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp trong việc tham gia góp ý kiến trong quá trình triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. Qua kết quả xếp loại hàng năm đều được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong quá trình hoạt động, các chi bộ đã quan tâm, tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Cụ thể, trong gần 3 năm, tại các chi bộ trong các Doanh nghiệp tư nhân đã kết nạp được 17 đảng viên (cụ thể: Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hoa kết nạp thêm 3 đảng viên; chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Phúc Thọ kết nạp thêm 3 đảng viên, Chi bộ Công ty Cổ phần Tổng công ty xây dựng Nghệ An thêm 2 đảng viên, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ: 6 đảng viên, Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Bình Minh: 3 đảng viên), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó huyện cũng đã chỉ đạo thành lập thêm được 3 tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại Công ty TNHH Thái Lộc An, Công ty cổ phần phát triển Nông nghiệp xanh, Công ty cổ phần Đại Hiển; thành lập thêm được 2 Chi đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bãi Lữ và Công ty TNHH nhựa thiếu niên tiền phong Miền Trung; thành lập thêm được 1 chi hội Cựu chiến binh tại HTX đóng tàu Trung Kiên (Nghi Thiết). Sau khi thành lập, các công đoàn, chi đoàn, chi hội đã xây dựng được các quy chế hoạt động, tổ chức được các hoạt động của đoàn thể, phát huy được vai trò của đoàn thể, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp; gắn kết hoạt động các đoàn thể với việc thúc đẩy nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động. Kết quả xếp loại hàng năm các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Chi hội đều xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án còn có một số tồn tại, hạn chế. Một số Đảng uỷ xã có doanh nghiệp đóng trên địa bàn và một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức; chưa linh hoạt trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án; công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể tại một số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa thường xuyên, liên tục; Chất lượng hoạt động của các chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp nhìn chung còn thấp; Năng lực lãnh đạo, điều hành của phần lớn Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn và chi hội trong các doanh nghiệp còn hạn chế; một số đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn thiếu nhiệt tình tham gia các hoạt động; chưa phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia ý kiến để thúc đẩy các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bảo về các quyền lợi chính đáng của người lao động. Điều kiện tổ chức các hoạt động của các chi bộ, chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp còn khó khăn; chưa chủ động được nguồn kinh phí...

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn ngày càng tăng về số lượng, mạnh về chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Trong thời gian tới, huyện Nghi Lộc xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cúa Nhà nước và vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...

Mỹ Châu

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         400
Lượt truy cập thứ:  34378276
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   686072