Nghi Lộc: Đạt giải cao tại Cuộc thi thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An năm 2019.
 
Nghi Lộc: Đạt giải cao tại Cuộc thi thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An năm 2019. (11/06/2019 10:25 AM)


Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019, UBND huyện Nghi Lộc đã kịp thời ban hành công văn số 742/UBND-VHTT ngày 26 tháng 3/2019 chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn tham gia cuộc thi. Từ trung tâm huyện đến các xã., thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Cuộc thi, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

Kết quả, sau 4 tuần dự thi, đơn vị huyện Nghi Lộc đã có 14.664 lượt người dự thi, trong đó có 1 giải nhì và 04 giải khuyến khích cá nhân. Một số đơn vị có lượt người dự thi nhiều như: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH…, các xã: Nghi Đồng, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang…

Kết thúc cuộc thi, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi cuộc thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019, theo đó, huyện Nghi Lộc là 1 trong 5 đơn vị của toàn tỉnh đạt giải tập thể (danh cho đơn vị có tổng số lượt người dự thi cao, bài dự thi có chất lượng và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng qua 4 tuần thi).

Kết quả cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời là để hưởng ứng Năm cải cách hành chính năm 2019.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả tích cực từ Chỉ thị 40 CT/TW ở Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.