Nghi Lộc: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn
 
Nghi Lộc: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn (31/03/2021 04:25 PM)


Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Kế hoạch số 02/KH-UBBC, ngày 21/2/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Nghi Lộc về triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ ngày 27 - 30/3, Uỷ ban bầu cử huyện Nghi Lộc đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đợt 1 tại Ủy ban bầu cử 21/29 xã, thị trấn trên địa bàn, trừ 8 xã Nghi Phương, Nghi Công Bắc, Nghi Thiết, Nghi Tiến, Nghi Lâm, Nghi Thuận, Nghi Diên, Nghi Thạch trước đó Ủy ban MTTQ huyện đã kiểm tra.

Mục đích của đợt kiểm tra, giám sát lần này là nhằm giúp cho các xã, thị trấn, các tổ chức phụ trách bầu cử đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện qua đó rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các sai sót, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên góp phần tổ chức cuộc bầu cử dảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.


Kiểm tra tại xã Nghi Công Nam

Thông qua kiểm tra, giám sát đợt 1 tại 21 xã thị trấn, các thành viên trong Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã bổ cứu kịp thời một số vấn đề liên quan đến thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, quy trình các bước giới thiệu người ứng cử, công tác tiếp nhận hồ sơ úng cử viên và tổng hợp kết quả các lần hiệp thương.... Đồng thời triển khai, đôn đốc một số nhiệm vụ cần quan tâm trước mắt, đặc biệt là quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (25/3 - 13/4), tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba (từ 14/4 - 18/4), đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Khắc Thân

Uỷ ban MTTQ huyện Nghi Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nông dân Nghi Lộc thu nhập cao nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.