Nghi Lộc: Hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
 
Nghi Lộc: Hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (19/02/2021 09:06 AM)


Thực hiện Điều 50, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chiều ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện, ông Trần Hữu Lam, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Ngọc Biên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Sau khi nghe Thường trực HĐND huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có 7 lượt đại biểu tham gia ý kiến. Hội nghị thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX gồm: 35 vị, dự kiến giới thiệu từ 88 vị. Trong đó: Huyện ủy dự kiến được bầu 5 đại biểu, giới thiệu ứng cử 11 vị; HĐND huyện dự kiến được được bầu 3 đại biểu, giới thiệu ứng cử 5 vị; UBND dự kiến được bầu 4 đại biểu, giới thiệu ứng cử 10 vị; MTTQ và các đoàn thể huyện dự kiến được bầu 6 đại biểu, giới thiệu ứng cử 14 vị; lực lượng vũ trang (Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện) dự kiến được bầu 2 đại biểu, giới thiệu ứng cử  5 vị; các cơ quan, tổ chức, tôn giáo: dự kiến được bầu 5 đại biểu (Bệnh viện: 1 đại biểu; Trường THCS: 1 đại biểu; Tòa án nhân dân huyện: 1 đại biểu; Hội đồng mục vụ xứ: 1 đại biểu); giới thiệu ứng cử 10 vị; khối xã dự kiến bầu 11 đại biểu, giới thiệu ứng cử: 33 vị. Về cơ cấu kết hợp: Đại biểu được giới thiệu là nữ 37 vị = 42,04%; Đại biểu được giới thiệu là trẻ dưới 40 tuổi 31 vị = 35,22%; đại biểu được giới thiệu Quần chúng 13 vị = 14,77%; đại biểu được giới thiệu là tôn giáo 4 vị = 4,54%; tái cử có 18/35 đại biểu được bầu = 51,42%.Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện


Ở cấp xã, đến chiều ngày 8/2/2021, 100% địa phương đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trước 9 ngày so với quy định của Luật. Kết quả ở cấp xã có 741 đại biểu được bầu, dự kiến giới thiệu ứng cử 1.841 người; trong đó: Phụ nữ: 705 người = 38,29%; dân tộc thiểu số: 4 người = 0,21%; trẻ tuổi: 449 người = 24,38%; ngoài Đảng: 345 người = 18,7%; tôn giáo: 67 người = 3,63%; tái cử: 375 vị = 50,06%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở văn bản điều chỉnh của Thường trực HĐND huyện, xã Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp sẽ tổ chức hội nghị lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời ban hành thông báo đến các cơ quan, đơn vị được phân bổ tiến hành giới thiệu người ra ứng cử theo quy định, thời gian bắt đầu từ ngày 24/2/2021 và kết thúc vào 17h, ngày 11/3/2021./.

KHẮC THÂN

Uỷ ban MTTQ huyện Nghi Lộc

             

 

 

           

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc: Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.