Cơ quan HĐND-UBND huyện Nghi Lộc hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết chế văn hóa cho các xóm khó khăn
 
Cơ quan HĐND-UBND huyện Nghi Lộc hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết chế văn hóa cho các xóm khó khăn (03/08/2018 04:44 PM)

Ngày 3/8, Cơ quan HĐND - UBND huyện Nghi Lộc đã tiến hành trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho 03 xóm, gồm: Xóm 1, Xóm 8 xã Nghi Xá, Xóm 4 xã Nghi Hưng. Số tiền hỗ trợ cho mỗi xóm là 15 triệu đồng.  

 
Trao tiền hỗ trợ cho các xóm

 

Đây là số tiền từ nguồn đóng góp một phần thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc Cơ quan HĐND-UBND huyện. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Ban thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc về việc huy đọng các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các xóm khó khăn mua sắm thêm thiết chế VHTT, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần đẩy mạnh xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

                                                                              Chân Phúc

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.