Xã Khánh Hợp tổng kết 20 năm thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
 
Xã Khánh Hợp tổng kết 20 năm thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam (12/10/2020 07:43 AM)


Sáng ngày 9/10, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân xã Khánh Hợp phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020 và biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định: qua 20 năm triển khai thực hiện, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở xã Khánh Hợp đã phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hóa đều tăng. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 92,4%, tăng 20,4% so với năm 2000; Hai mươi năm trước, toàn xã mới chỉ có 1 xóm được công nhận danh hiệu Làng văn hóa thì nay 11/11 xóm đều đạt danh hiệu này; có 5/5 cơ quan, đơn vị, 9 dòng họ đạt chuẩn văn hóa. Thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến xóm được quan tâm đầu tư xây dựng. Khánh Hợp là một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn của Bộ VHTT-DL.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương cũng phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Đã hình thành các mô hình trồng trọt kết hợp với các loại hình kinh doanh có hiệu quả, góp phần quan trọng đưa kinh tế địa phương phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10,38%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 45 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với năm 2016. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,95%.  Hội nghị cũng đã phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế trong các phong trào thi đua, đồng thời xác định nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu khắc phục, góp phần xây dựng xã Khánh Hợp đạt xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

 

Khen thưởng 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và chiến lược phát triển  gia đình Việt Nam

Hội nghị đã trao tặng giấy khen của CT UBND xã Khánh Hợp cho 8 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; tặng giấy khen cho 33 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn; bầu chọn 1 tập thể, 2 gia đình đi dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2020 tại huyện trong thời gian tới.

 

                                           Nhật Tuấn

                                          Trung tâm VHTT&TT huyện Nghi Lộc

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.