Thẩm định xã Nghi Xá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
 
Thẩm định xã Nghi Xá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (09/09/2019 09:29 AM)

Chiều ngày 5/9, Hội đồng thẩm định nông thôn mới  tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với xã Nghi Xá để thẩm định các nội dung, tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM.


Sau 6 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo địa phương đổi thay rõ nét. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ; đáp ứng được nhu cầu nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 33triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59 %. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Đoàn cán bộ của tỉnh xuống cơ sở để thẩm định các tiêu chí NTM

Toàn xã đã huy động được trên 123,668  tỷ đồng cho xây dựng NTM; trong đó, nhân dân tự đầu tư và đóng góp trên 58, 749  tỷ đồng, hiến gần 1. 200 m2 đất, hàng ngàn  ngày công lao động và đầu tư chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm. 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia; Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; 11/11 xóm có nhà văn hóa và sân chơi thể thao đạt chuẩn theo quy định.  Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%... Đến nay, xã  Nghi Xá đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM . Sau khi đi kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, các thành viên hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã góp ý, đề xuất thêm một số vấn đề trong thực hiện các tiêu chí.

Đoàn Thẩm định đã thống nhất xã  Nghi xá  đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Yêu cầu   xã hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng NTM nông thôn mới tỉnh để đoàn báo cáo, trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn  nông thôn mới.

Trần Hoa

Đài TT-TH Nghi Lộc

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.